Personvern

Personvernerklæring Øyehelseklinikken/Tørreøyneklinikken

Hvordan blir helseopplysningene dine behandlet?

Når du ber om helsehjelp, har helsepersonellet plikt til å registrere viktige opplysninger om deg og hjelpen du får. Det kan være opplysninger om dine symptomer, sykehistorie, helsetilstand, diagnoser, prøvesvar, medisiner og andre opplysninger som er nødvendig for å kunne gi deg riktig hjelp. Opplysningene lagres i forskjellige helseregistre som er beskrevet nedenfor.

Behandlingen av dine helseopplysninger er underlagt strenge krav til personvern. Opplysningene er taushetsbelagte, de skal være utilgjengelige for uvedkommende, og de skal bare deles med helsearbeidere som deltar i behandlingen din. Du har rett til å kontrollere hvordan opplysningene dine blir behandlet, og hvem som har hatt tilgang til dem.

Hvis du vil se journalen din, eller ønsker å få rettet eller slettet opplysninger, tar du kontakt med behandlingsstedet som er ansvarlig for journalen. Behandlingsstedet er pålagt å svare innen tretti dager. Hvis du får avslag på det du ber om, kan du klage til Fylkesmannen.

Her lagres helseopplysningene dine

Pasientjournalen

 • lokalt register
 • kan bare ses av lokalt personell
 • kan overføres hvis du bytter behandlingssted
 • du har rett til innsyn

Pasientjournalen er det viktigste arbeidsverktøyet til helsepersonellet som behandler deg. 
I pasientjournalen registreres alle nødvendige opplysninger om deg og helsehjelpen du får. Journalen opprettes når du ber om helsehjelp, og den er helt nødvendig for å gi deg trygg og god behandling. Journalen kan bare leses av dem som behandler deg ved den lokale helsevirksomheten. Helsepersonell andre steder har ikke tilgang til den. Du kan be om at den overføres til et annet sted hvis du bytter behandler.

Kjernejournalen

 • sentralt register
 • inneholder kritiske helseopplysninger
 • kan brukes av alt helsepersonell 
hvis du blir akutt syk
 • du kan be om å ikke bli registrert

Kjernejournalen er et sentralt register for utvalgte og viktige opplysninger om helsen din. Formålet med kjernejournalen er å gi helsepersonell rask tilgang til viktig informasjon om din helse dersom du skulle bli akutt syk. Kjernejournalen opprettes for alle fastboende i Norge, men du kan reservere deg mot ordningen ved å logge inn på helsenorge.no.

Reseptformidleren

 • sentralt register
 • inneholder alle dine resepter
 • kan ses av helsepersonell og apotek

Når du får resept på legemidler sendes resepten elektronisk til en nasjonal database for elektroniske resepter. Reseptformidleren skal bidra til økt pasientsikkerhet gjennom tryggere legemiddelbruk, og omfatter alle resepter som er skrevet ut til deg. Det er bare helsepersonell og apoteket ditt som får se dine resepter, ingen andre har rett til å se hvilke medisiner du bruker. Du kan se reseptene dine ved å logge inn på minhelse.helsenorge.no

SYSVAK

 • sentralt register
 • inneholder alle dine vaksiner
 • reservasjonsrett unntatt for barnevaksiner og tilknyttede program

Alle vaksiner du har fått finnes i et nasjonal vaksinasjonsregister hos Folkehelseinstituttet. Helsepersonell som skal gi deg vaksiner kan slå opp i dette registeret og se hva du har fått før. Barnevaksiner og tilknyttede program registreres i SYSVAK, og du har ingen reservasjonsrett mot det. Alle andre vaksiner meldes til SYSVAK hvis du samtykker. Du kan også se dine vaksiner ved å logge inn på minhelse.helsenorge.no.

For en fullstendig oversikt over norske helseregistre, se https://helsenorge.no/om-min-helse/helseregistre.

HelseRespons

Kontakt med klinikken via våre hjemmesider leveres av tjenesten HelseRespons. HelseRespons er en nettbasert løsning hvor henvendelser fra pasienter kan behandles og besvares enkelt og effektivt (pasientdialogsystem). Gjennom HelseRespons kan du bestille time, resept og ha kontakt med legen via sms eller epost (e-konsultasjon). HelseRespons er levert av WTW AS (herunder «databehandler») som behandler dine personopplysninger på vegne av Øyehelseklinikken/Tørreøyneklinikken basert på særskilt databehandleravtale. HelseRespons har sin egen Personvernerklæring, se https://helserespons.no/home/personvern-hjemmesider.

Confrere

Confrere er et digitalt videoverktøy som gir sikker overføring av videokonsultasjon mellom pasient og lege. Personvernerklæring til Confrere finner du her https://www.confrere.com/personvern. Videoene tas ikke opp og lagres ikke. Viktige helseopplysninger som kommer frem under videokonsultasjon noteres av legen i pasientjournalsystemet.

Dette er dine rettigheter

Rett til informasjon

 • om hvordan opplysningene dine blir behandlet
 • om rettighetene dine
 • informasjonen skal være skriftlig og forståelig

Du har krav på å få vite om at det behandles helse- og personopplysninger om deg. Informasjonen skal gjøre deg i stand til å forstå hvordan opplysningene dine blir behandlet, hvilke rettigheter du har og hvordan du skal gå frem for å få oppfylt rettighetene dine. Informasjon skal være skriftlig, lett tilgjengelig og utformet på en klar og forståelig måte. Dette som du nå leser, er laget for å gi deg denne informasjonen.

Rett til innsyn

 • få forklaring på faguttrykk
 • få utlevert kopi av journalen
 • få vite hvem som har sett
 helseopplysningene dine

Du har rett til innsyn i pasientjournalen din og rett til å få vite hvem som har hatt tilgang til den eller fått utlevert opplysninger fra den. Du kan også be om å få en kort forklaring på faguttrykk som kan være vanskelig å forstå.

I tillegg kan du be om å få utlevert en kopi av hele eller deler av pasientjournalen din hos de behandlingsstedene hvor du har fått helsehjelp. Du kan se din digitale pasientjournal og innsynsloggen fra sykehus du har vært behandlet hos ved å logge inn på minhelse.helsenorge.no

Rett til å rette

 • hvis informasjonen er feil
 • hvis informasjonen er misvisende
 • hvis opplysninger mangler

Dersom du oppdager at noen av opplysningene i journalen din er feilaktige, mangelfulle eller utilbørlige, kan du be om å få rettet opplysningene. Retting skjer ved at opplysningene føres på nytt, eller ved en tilføyelse i journalen.

Rett til å slette

 • hvis informasjonen er feil
 • hvis informasjonen føles belastende og er unødvendig 
for å gi helsehjelp

Du kan i noen tilfeller be om at opplysninger eller utsagn i journalen slettes dersom de er feilaktige eller misvisende og føles belastende for deg, eller dersom opplysningene er åpenbart unødvendige for å gi helsehjelp. Dette gjelder ikke dersom opplysningene må oppbevares i henhold til annen lovgivning.

Kontakt vår personvernombud, nn, telefon 22 44 44 40, for spørsmål om:

 • Behandling av dine personopplysninger
 • Retting og sletting
 • Innsyn
 • Personvern ved Øyehelseklinikken/Tørreøyneklinikken