PRISER

Prisliste på tjenester/behandlinger ved Tørreøyneklinikken.

Priser gjelder fra 01.01.2024.

En konsultasjon ved Øyehelseklinikken og Tørreøyneklinikken inkluderer alle nødvendige tilleggsundersøkelser. Vi opererer ikke med fra-priser og sikrer dermed at våre pasienter ikke blir overrasket over den endelige prisen. Det er tross alt den som er avgjørende, og ikke fra-prisen.

Konsultasjoner

Type Pris
Konsultasjoner (alle) 1990,-
Telefon- eller video konsultasjon med øyelege Kort (1-4 min) 390,-
Middels (5-9 min) 890,-
Lang (10-19 min) 1790,-
Omfattende (20-30 min) 2790,-

Konsultasjoner i Tørreøyneklinikken har varighet på inntil 1 time fordelt på tre bolker – diagnostiske spørreskjemaer, kliniske undersøkelser og til slutt rådgiving/behandlingsforslag.

Kirurgiske Inngrep og Andre Behandlinger

Grå stær operasjon koster kr 15 000 per øye med bruk av monofokale linser. Ved ønske om samtidig korreksjon av skjeve hornhinner, bruker vi toriske linser, hvilket gir et tillegg i pris på kr 4000 per øye.

Alderslangsynthet (presbyopi) kan avhjelpes på ulike måter, for eksempel linsebytte.

Behandling Pris
Etterstær (ett øye) 4000,-
Etterstær (begge øyne) 6000,-
EDOF linsebytte per øye 35 000,-
Multifokal linsebytte per øye 37 000,-
Brytningsfeil – SMILE behandling Pris på forespørsel

Behandlinger for brytningsfeil som nærsynthet og skjeve hornhinner utføres med nyeste teknologi innen refraktiv kirurgi – SMILE, ved vår samarbeidende klinikk. For å sikre at våre pasienter får en internasjonalt ledende kirurg, er det Øyelege dr. med. Sven Asp som utfører operasjonene. Det er vi stolte av da han er den i Europa som har utført flest slike operasjoner.

Aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD)

Valeda lysbehandling tilbys for tørre former av aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD) til kr 1700,-.

 

Grønn Stær

For behandling av grønn stær, tilbyr vi laserbehandling for å redusere bivirkninger fra dråpebehandling. Vi utfører også mikroinvasiv glaukomkirurgi, hvor metoder som iStent, trabekulektomi, ExPRESS, XEN eller PreserFlo med mitomycin C, samt Ahmed tube i lokal anestesi eller narkose, tilbys med priser på forespørsel.

Behandling Pris
Selektiv lasertrabekuloplastikk (ett øye) 2000,-
iStent – Pris på forespørsel Pris på forespørsel
Trabekulektomi, ExPRESS, XEN eller PreserFlo med MMC – Pris på forespørsel Pris på forespørsel
Ahmed tube i lokal anestesi eller narkose – Pris på forespørsel Pris på forespørsel

Tørre Øyne Behandlinger

For tørre øyne tilbyr vi både trippel-lysbehandling og mono-lysbehandling med IPL eller LLLT, samt manuell ekspresjon av meibomske kjertler uten lysbehandling, som er utviklet over mange tusen prosedyrer. Vi tilbyr også varmebehandling i klinikk som inkluderer demonstrasjoner og varer for hjemmebehandling, samt middbehandling for Demodex – som inkluderer varer for hjemmebehandling.

Behandling Pris
Trippel-lysbehandling (IPL, LLLT, MME) 3000,- per behandlingsdag
Mono-lysbehandling (IPL) 1000,- per behandlingsdag
Mono-lysbehandling (LLLT) 1000,- per behandlingsdag
Manuell ekspresjon av meibomske kjertler (MME) uten lysbehandling 1000,- per behandlingsdag
Varmebehandling med microblepharoexfoliation, inkludert hjemmebehandlingsvarer 2000 per behandlingsdag
Middbehandling (Demodex) med microblepharoexfoliation som inkluderer varer for hjemmebehandling 3500 per behandlingsdag

Tåreveier

Type Pris
Tåreplugg tett permanent ett øye 3000,-
Tåreplugg tett permanent begge øyne 5000,-
Tåreplugg perforert permanent ett øye 3000,-
Tåreplugg perforert permanent begge øyne 5000,-
Gjennomskylling av tåreveier 2000,-
Tåreveissondering 3000,-
El-kauterisering av tårepunkt 4500,-

*Tørreøyneklinkken tilbyr alle våre pasienter et par gratis nye tåreplugger samt innsetting om de skulle falle ut innen et halvt år.

Sklerallinser og avanserte tilnærminger

Type Pris
Sklerallinsetilpasning 2000,-
Sklerallinser Pris på forespørsel
Amnionhinnetransplantasjon Pris på forespørsel

Mulige kirurgiske tilnærminger for tørre øyne er beskrevet her.

Hengende øyelokk

Operasjon Pris
Dermatochalase (hengende øvre øyelokk) 9000,- (per øyelokk)
Ektropion (hengende nedre øyelokk) 9000,- (per øyelokk)

Skjeling

Skjeling, også kalt strabisme, kan behandles med botox og/eller operasjon i lokalanestesi eller narkose – pris på forespørsel

Øvrige øyeoperasjoner

Operasjon Pris
Chalazion 4000,-
Kenakort-injeksjon i øyelokk ved chalazion 2500,-
Trichiasis (elektroepilering) 4000,-
Entropion (øyelokk vrengt innover) 9000,- (per øyelokk)
Kileoperasjon øyelokk 15000
Blepharochalase med browpexy (brow-lift) 35000
Blepharospasme (Botox) 5000
Fjerning av hud-tumores øyelokk Pris avhenger av omfang
Fjerning av hud-tumores øyelokk med transplantasjon av hud Pris avhenger av omfang
Biopsitagning hud Pris avhenger av omfang
Xantelasmer Pris avhenger av omfang
Operasjon av nedre øyelokk med fettfjerning Pris avhenger av omfang
Pterygium Pris på forespørsel
Kanalikulotomi 4500,-
Mini-monokadren 6000,-
Kenakortinjeksjon for uveitt/makulaødem 8500,-

Andre prosedyrer

Prosedyre Pris
Dacrocystorhinostomi ekstern (toti) i narkose Pris på forespørsel
Dacrocystotomi endoskopisk i narkose Pris på forespørsel
Afaki / dislosert linse med Yamane skleralfiksering Pris på forespørsel
Enroption med lateral og retraktor- opstramming Pris på forespørsel
Injeksjon Avastin, Ozurdex/Lucentis/ Eylea Pris på forespørsel
Iris plastikk med sutur (artificial iris kan prises ved forespørsel) Pris på forespørsel
Jones tube (glassrør som erstatter tårekanal) Pris på forespørsel
Kenacort Injeksjon Subtenonialt Pris på forespørsel
Nedre lokks plastikk med og uten fettfjerning via hud eller konjunktiva Pris på forespørsel
Lammellesplitt / rekonstruksjon retraktor øyelokk og lignende Pris på forespørsel
Piggyback IOL Pris på forespørsel
Ptose Tarsomyektomia (Fasanella-Servat, bakre) Pris på forespørsel
Ptose levatorreseksjon Pris på forespørsel
Retraktor oppstramming nedre øyelokk Pris på forespørsel
Revisjon trabekulektomi, XEN, preserflo, Ahmed med 5FU Pris på forespørsel
Rekonstruksjon øyelokk med donor tarsus/sklera Pris på forespørsel
Narkose tilbys ved behov/ønske Pris på forespørsel

Diverse

Tjeneste Pris
Reseptfornyelse (innen 6 mnd fra konsultasjon) Gratis
Reseptfornyelse (dersom >6 mnd siden konsultasjon) 300,-
Legeerklæring (kort/normal/utvidet) 990,-/ 1990,-/ 2990,-

Avbestillingsgebyr

Ved for sen avbestilling/ikke møtt: 1000,-

ØNSKER DU Å BESTILLE TIME HOS OSS?

Ring oss på telefon (+47) 22 44 44 40 eller bestill time elektronisk