PRISER

Prisliste på tjenester/behandlinger ved Tørreøyneklinikken.

En konsultasjon ved Tørreøyneklinikken inkluderer alle nødvendige tilleggsundersøkelser. Vi opererer ikke med “fra-priser” og sikrer dermed at våre pasienter ikke blir overrasket over den endelige prisen. Det er tross alt den som er avgjørende, og ikke “fra-og til-prisene”. 

Forebygging av tørre øyne er dessverre underkommunisert. Vi anbefaler derfor alle våre pasienter persontilpasset forebyggende rådgivning for å oppnå best mulige langtidsresultater. Dette gir også mulighet for å teste ut en rekke tørreøyne-produkter vederlagsfritt.

Konsultasjoner

Konsultasjoner (alle) * 1990,-
Persontilpasset forebyggende tørreøyne-rådgiving (basert på kliniske funn) – med vederlagsfri utdeling av en rekke tørreøyne-produkter for uttesting.** 1990,-
Telefonvideo- konsultasjon øyelege
Kort (1-5 min) 390,-
Middels (5-10 min) 890,-
Lang (10-20 min) 1790,-
Reseptfornyelse (innen 6 mnd siden konsultasjon) gratis
Reseptfornyelse (dersom >6 mnd siden konsultasjon) 300,-
Legeerklæring 
Kort 990,-
Normal 1990,-
Utvidet 2990,-
Avbestillingsgebyr (ved for sen avbestilling/ikke møtt) 1000,-

* Inntil 1 time fordelt på tre bolker – diagnostiske spørreskjemaer, kliniske undersøkelser og til slutt rådgiving/behandlingsforslag.

** Inntil 40 min persontilpasset rådgivning som munner ut i forslag til prioritert rekkefølge av de viktigste forebyggende tiltak og demonstrasjon av hvordan disse best gjøres. Gjennomgangen gjøres av Tørreøyneklinikkens spesialtrente optiker på forebygging for pasienter både med og uten tørre øyne. Forebygging av tørre øyne er et satsingsområde i Tørreøyneklinikken.

*** Grundig undersøkelse med bruk av avansert bildeteknologi. Utføres av en av Øyehelseklinikkens spesialtrente optikere med påfølgende oppsummering. Alle analyser blir vurdert av våre erfarne øyeleger på slutten av dagen. Du blir oppringt neste dag dersom vår øyelege finner noe unormalt som krever oppfølging.

Forebygging er alltid å foretrekke fremfor behandling, men av og til er dessverre forebygging alene ikke tilstrekkelig. Timen er nyttig enten du har tørre øyne eller ikke. Det er anledning å ta med kolleger, venner eller familiemedlemmer til timen. Det gir ingen ekstra kostnader. Alle er velkomne.

Prosedyrer – øyelokk

Betennelsesdempende trippel-lysbehandling med Intense Pulsed Light Therapy (IPL), Low Level Light Therapy (LLLT) og Manuell ekspresjon av meibomske kjertler (MME): 3000,-  per behandlingsdag.
Manuell ekspresjon av meibomske kjertler (MME) uten lysbehandling (protokoll utviklet over tid, dvs. etter mange tusen prosedyrer): 2000,-  per behandlingsdag.
Varmebehandling i klinikk med microblepharoexfoliation inkludert demonstrasjon av øyelokkmaske, øyelokkrens og øyelokk-gel, samt varer for dette, for hjemmebehandlinger: 2000,- per behandlingsdag
Middbehandling (Demodex) i klinikk med microblepharoexfoliation, inkludert demonstrasjon og fire esker med BlephaDemodex for videre hjemmebehandlinger: 4000,- per behandlingsdag
Middbehandling (Demodex) i klinikk med microblepharoexfoliation, inkludert demonstrasjon og tre flasker Ilid Dex Extra for videre hjemmebehandlinger: 4000,- per behandlingsdag
Chalazion 4500,-  
Kenakort-injeksjon i øyelokk ved chalazion 2500,-  
Trichiasis (elektroepilering) 4000,- 
Ektropion (begge øyelokk) 20000,-
Entropion (begge øyelokk) 20000,-
Lateral oppstramming (begge øyelokk) 20000,-

Prosedyrer – Tåreveier

Tåreplugg tett permanent ett øye 3000,- *
Tåreplugg tett permanent begge øyne 5000,- *
Tåreplugg perforert permanent ett øye 3000,- *
Tåreplugg perforert permanent begge øyne 5000,- *
Tåreveissondering 3000,-
Gjennomskylling av tåreveier 2000,-
El-kauterisering av tårepunkt 4500,-
Kanalikulotomi 4500,-
Mini-monokadren 6000,- 

*Tørreøyneklinkken tilbyr alle våre pasienter et par gratis nye tåreplugger samt innsetting om de skulle falle ut innen et halvt år.

Prosedyrer – øyets overflate

Sklerallinsetilpasning – pris på forespørsel*
Sklerallinser – pris på forespørsel*
Amnionhinnetransplantasjon – pris på forespørsel*
Mulige kirurgiske tilnærminger for tørre øyne er blant annet beskrevet her.

*Pris på evt. innkjøp av sklerallinser avhenger av resultater ved sklerallinsetilpasning og oppgis derfor endelig under konsultasjonen.

ØNSKER DU Å BESTILLE TIME HOS OSS?

Ring oss på telefon (+47) 22 44 44 40 eller bestill time elektronisk