Hvorfor velge oss?

Tørreøyneklinikken i Oslo og Bergen er eneste spesialklinikk for tørre øyne i Norden med ti års kontinuerlig optimalisering av behandling basert på en kombinasjon av egne erfaringer (titusener av konsultasjoner) og gjennomgang (oversiktsartikler) og ny produksjon (originalartikler) av vitenskapelige litteratur innen feltet.

Vi har som mål å kunne tilby våre pasienter de nyeste, mest effektive og best dokumenterte behandlinger som til enhver tid er beskrevet i verden innen tørre øyne. I tillegg ønsker vi å bidra til å drive fagfeltet fremover ved blant annet å veilede doktorgradsstudenter innen tørre øyne. Dette i samarbeid med flere øyeavdelinger og universiteter i Norge, ikke minst Oslo universitetssykehus, UiO og OsloMet. Grunnleggerne av klinikken er også takknemlige for at Harvard Medical School har valgt å ta imot og veilede i Boston over 50 forskere fra forskergruppen, hovedsakelig innen tørre øyne. Forskergruppen har opp gjennom årene mottatt et titall priser og utmerkelser knyttet til medisin, forskning og/eller innovasjon.

Til tross for klinikkens fokus på tørre øyne over lang tid, kan vi ikke forskuttere resultater ved Tørreøyneklinikken. Tørre øyne er en svært krevende lidelse å behandle, hvor den naturlige utvikling er forverring år etter år. Fem til ti prosent av våre pasienter klarer vi ikke å hjelpe. Vi ønsker ikke å skuffe noen. Det er følgelig svært viktig at de som velger å få behandling hos oss, er klar over at vi dessverre ikke kan gi garantier på individnivå. Dette da alle responderer forskjellig. Vi lover imidlertid å gjøre vårt aller ytterste til enhver tid.

Velkommen til oss.

Sten Ræder, medisinskfaglig ansvarlig, grunnlegger, øyelege, PhD

Tor Paaske Utheim, klinikkansvarlig, professor, øyelege