mandag-fredag8:30 - 15:00Ring oss22 44 44 40

Om Oss

Dr Tor Paaske UtheimTor Paaske Utheim – prisbelønnet øyelege/professor, medgrunnlegger


Utheim er øyelege og innehar ni professorater, hvorav ett innovasjonsprofessorat, fordelt på seks universiteter; Universitetet i Oslo, Storbyuniversitetet i Oslo (OsloMet), Universitetet i Bergen, Universitetet i Sørøst-Norge, Universitetet i Stavanger og Universitet i Agder. Ved Oslo universitetssykehus er han blant annet innovasjonsleder for Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi; leder av en forsknings- og innovasjonsgruppe på Avdeling for plastikk og rekonstruktiv kirurgi; overlege/forsker på Øyeavdelingen og leder for Enhet for regenerativ medisin på Avd. for medisinsk biokjemi. Utheim er forskningsleder og overlege på Øyeavdelingen i Drammen; forskningsleder, innovasjonsleder og overlege på Øyeavdelingen i Arendal; forskningsleder, innovasjonsleder og overlege på Øyeavdelingen i Tønsberg og innovasjonsleder, forsker og overlege på Øyeavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus. Han har forsket ved Vecillo Dry Eye Laboratory, Harvard Medical School i over to år fordelt på fem perioder siden 2008. Fulbright-stipend til Harvard Medical School oppnådde Utheim for perioden 2012-2013. I 2013 ble Utheim utnevnt som Adjunct Clinical Associate på Schepens Eye Research-instituttet på Øyeavdelingen ved Harvard Medical School. Utheim er også seniorkonsulent i Mobilize Consulting Strategy, som blant annet har rammeavtale med UiO innen ledelsesutvikling. I 2016 ble han utnevnt som sjefsredaktør for tidsskriftet Oftalmolog, som distribueres til alle øyelegene i Norden. To år senere ble han leder for Oftalmologisk selskap i Oslo, som ble etablert i 1915.

I 2001 mottok Utheim førsteprisen (delt) ved den frivillige internasjonale medisineksamen (fagprøven) ved Universitetet i Oslo. Syv år senere oppnådde han sammen med forskergruppen Norges største innovasjonspris i helsesektoren (Medinnovas innovasjonspris på NOK 250.000) og i 2008 Direktørens belønning for fremragende forskning ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. I 2012 mottok Utheim European Society of Ophthalmology-prisen for den mest lovende øyelege/forsker i Norge under 45 år. I 2015 fikk han Søren-Holth-undervisningspris, og i 2017 ble han tildelt pris for fremragende forskning ved Oslo universitetssykehus (Early Career Award). Utover dette har han oppnådd ca. 20 priser/utmerkelser innen medisin, forskning og/eller innovasjon.

Ved Oslo universitetssykehus har Utheim siden 2004 undervist hundrevis av medisinstudenter i diagnostikk og behandling av øyesykdommer. De siste ni år har han vært «Spør Øyelegen» i tidsskriftet Alt om Syn. Sammen med Sten Ræder grunnla Utheim i 2012 Tørreøyneklinikken og i 2017 Øyehelseklinikken. Begge klinikkene har høyt fokus på kvalitetssikring, forskning, formidling og programvareutvikling for optimalisering av diagnostikk og behandling. Utheim har veiledet/veileder 54 doktorgradskandidater og forskerlinjestudenter (treårig forskningsprogram ved UiO), som hoved- eller medveileder, hovedsakelig innen tørre øyne. Så langt har han fullført veiledning av 25 doktorgradskandidater og forskerlinjestudenter; de fleste som hovedveileder.

Forskergruppens forsknings- og innovasjonsarbeid er blitt presentert på Dagsreveyen, Schrödingers katt og EuroNews television samt i en rekke aviser (Aftenposten mm), tidsskrifter og nettsider. De senere år har Utheim skrevet flere bokkapitler som omhandler blant annet tørre øyne, øyelokk og stamceller. Han har også skrevet lærebok om diagnostikk i øyefaget.

Utheim har forfattet ca. 200 vitenskapelige artikler. Flere av artiklene er publisert i høyt rangerte tidsskrifter og inkluderer Nature gruppens tidsskrift Scientific Reports (x 17) og Nature Commun (x 1). I tillegg har Utheim bidratt til ca. 200 vitenskapelige abstrakter, som hovedsakelig er presentert på internasjonale kongresser.

Utheim har særlig interesse for kombinasjonen av kliniske data, avanserte biokjemiske analyser og kunstig intelligens for å forløse potensialet i forsknings- og innovasjonsprosjekter og dermed kunne bidra til bedre diagnostikk og behandling av pasienter med øyesykdommer.

Utheim har flere ganger vært moderator innen tørre øyne på verdens største øyekongress, ARVO, og holdt en rekke foredrag om tørre øyne, stamceller og innovasjon internasjonalt, blant annet ved Royal Society of Medicine, London, Harvard Medical School og American Academy of Arts and Sciences, Cambridge, MA. Han har vært Keynote Speaker på OsloMet, Den iranske øyelegeforeningen og Specsavers Clinical Conference i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Nederland.

The Tear Film & Ocular Surface Society, etablert av Dr. David Sullivan ved Harvard Medical School, har utnevnt Utheim som Norges representant for the Global Ambassador Program innen tørre øyne. I 2019 ble han valgt som styremedlem i The International Ocular Surface Society (IOSS). Utheim har bidratt i Novartis Global Advisory Board, Alcon Global Advisory Board og Shire European Advisory Board. Videre har han bidratt til syv bedriftsetableringer, hvorav en med utelukkende ekstern finansiering på bakgrunn av to av hans patentsøknader.

Utheim har de siste ti år oppnådd stadig mer forskningsfinansiering. I 2017 fikk Utheim som én av flere forskere forskningsmidler fra EU på 4 millioner euro, foruten over 13 millioner kroner fra Norges forskningsråd/Helse Sør-Øst som prosjektleder. Ved OsloMet har Utheim vært med å bygge opp en tørreøynesatsing innen kunstig intelligens og biokjemi, hvor antall forskere innen tørre øyne i løpet av to år gikk fra 0 til 20, inkludert 9 doktorgradskandidater. Også ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo, har Utheim bidratt til stort fokus på tørre øyne, hvor en rekke doktorgradskandidater, postdoktorer, tannleger og professorer inngår i forskningsprosjekter knyttet til ulike aspekter ved tørre øyne. Videre har ca. 40 forskere fra Utheims gruppe forsket ved Schepens Eye Research-instituttet på Øyeavdelingen ved Harvard Medical School med ulike problemstillinger innen øyefaget, herunder tørre øyne, stamceller og netthinnesykdommer.


Besøk oss på sosiale medier:


© Copyright - Tørreøyneklinikken AS. All rights reserved.