mandag-fredag8:30 - 15:00Ring oss22 44 44 40

Om Oss

Dr Tor Paaske UtheimTor Paaske Utheim – prisbelønnet øyelege/professor, medgrunnlegger


Tor Paaske Utheim er øyelege og professor ved fire universiteter; Universitetet i Oslo, Storbyuniversitetet i Oslo (OsloMet), Universitetet i Bergen og Universitetet i Sørøst-Norge. Ved Oslo universitetssykehus er han blant annet innovasjonsleder, forsker og overlege på Øyeavdelingen og leder Enhet for regenerativ medisin på Avd. for medisinsk biokjemi, hvor de fleste forskerne i Utheims gruppe er tilknyttet. Utheim er forskningsleder og overlege ved Øyeavdelingen i Drammen; forskningsleder, innovasjonsleder og overlege på Øyeavdelingen i Arendal og innovasjonsleder, forsker og overlege på Øyeavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus. Ved Schepens Eye Research-instituttet på Øyeavdelingen ved Harvard Medical School har han siden 2013 vært Adjunct Clinical Associate/Faculty Member (for tiden den yngste). Han har forsket ved Vecillo Dry Eye Laboratory, Harvard Medical School i over to år fordelt på fem perioder siden 2008, hvorav én som Fulbrighter (2012-2013). Han er også tilknyttet Mobilize Strategy Consulting, som blant annet har rammeavtale med UiO innen ledelsesutvikling. I 2018 ble Utheim leder for Oftalmologisk selskap i Oslo, som ble etablert i 1915.

I 2001 mottok Utheim førsteprisen ved den frivillige internasjonale medisineksamen (fagprøven) ved Universitetet i Oslo. Syv år senere oppnådde han Norges største innovasjonspris i helsesektoren (Medinnovas innovasjonspris på NOK 250.000) og i 2008 Direktørens belønning for fremragende forskning ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. I 2012 mottok Utheim European Society of Ophthalmology-prisen for den mest lovende øyelege/forsker i Norge under 45 år. Pris for fremragende forskning ved Oslo universitetssykehus (Early Career Award) ble tildelt Utheim i 2017. Utover dette har han oppnådd en rekke priser/utmerkelser innen medisin, forskning og/eller innovasjon.

Utheim er sjefsredaktør for tidsskriftet Oftalmolog, som distribueres til alle øyelegene i Norden, og er «Spør Øyelegen» i bladet Alt om Syn. Ved Oslo universitetssykehus har han siden 2004 undervist hundrevis av medisinstudenter i diagnostikk og behandling av øyesykdommer.

Sammen med Sten Ræder grunnla Utheim i 2012 Tørreøyneklinikken, med fokus på kvalitetssikring/forskning for optimalisering av diagnostikk og behandling. Utheim har veiledet/veileder over 30 PhD-kandidater og forskerlinjestudenter, som hoved- eller biveileder, hovedsakelig innen tørre øyne og stamceller. Forskergruppens forsknings- og innovasjonsarbeid er blitt presentert på Dagsreveyen, Schrödingers katt og EuroNews television samt i en rekke aviser, tidsskrifter og nettsider. De senere år har Utheim skrevet flere bokkapitler som omhandler blant annet tørre øyne, øyelokk og stamceller. Han har også skrevet lærebok om diagnostikk i øyefaget. Han har forfattet ca. 100 vitenskapelige artikler og over 170 abstrakter, som hovedsakelig er presentert på internasjonale kongresser.

I 2017 fikk Utheim som én av flere forskere forskningsmidler fra EU på til sammen ca. 36 millioner kroner, hvorav noe vil bli benyttet til forskning som kan komme pasienter med tørre øyne til gode. Utheim har flere ganger vært moderator innen tørre øyne på verdens største øyekongress, ARVO, og holdt en rekke foredrag om tørre øyne, stamceller og innovasjon internasjonalt, blant annet ved Royal Society of Medicine, London, Harvard Medical School og American Academy of Arts and Sciences, Cambridge, MA. The Tear Film & Ocular Surface Society, etablert av Dr. David Sullivan ved Harvard Medical School, utnevnte nylig Utheim som Norges representant for the Global Ambassador Program innen tørre øyne. I 2017 var Utheim medlem av Novartis Global Advisory Board innen tørre øyne.

© Copyright - Tørreøyneklinikken AS. All rights reserved.