mandag-fredag8:30 - 15:00Ring oss22 44 44 40

Om Oss

Dr Tor Paaske UtheimTor Paaske Utheim – prisbelønnet øyelege/professor, medgrunnlegger


Tor er rangert som nr 9 av ca. 30000 forskere/professorer i Norge hva publikasjonspoeng angår. Han har ligget på topp 20-listen i Norge i fem år på rad og er rangert som nr 1 (basert på publikasjonspoeng) ved noen universiteter, inkludert Universitetet i Bergen.

Stadig flere av Tors vitenskapelige artikler (flere tusen sider) omhandler ny og bedre behandling av tørre øyne. Han har også skrevet mye om ny diagnostikk og behandlingsmetoder, synskirurgi, grå stær, grønn stær (glaukom) og netthinnesykdommer. Flere av Tors artikler er publisert i høyt rangerte tidsskrifter, inkludert Nature gruppens tidsskrift Scientific Reports (x 21) og Nature Commun.

Tor er øyelege og innehar ti professorater, hvorav ett innovasjonsprofessorat, fordelt på syv universiteter; Universitetet i Oslo (UiO), Storbyuniversitetet i Oslo (OsloMet), Universitetet i Bergen, Universitetet i Sørøst-Norge, Universitetet i Stavanger, Universitet i Agder og King`s College London. Han er overlege samt forsknings- og/eller innovasjonsleder ved fem øyeavdelinger i Norge; Oslo, Drammen, Tønsberg, Arendal og Stavanger.

Ved Oslo universitetssykehus er han også innovasjonsleder for Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi; leder av en forsknings- og innovasjonsgruppe på Øyeavdelingen og Avd. for plastikk og rekonstruktiv kirurgi; seniorforsker på Avd. for kjeve og ansiktskirurgi og leder for Enhet for regenerativ medisin på Avd. for medisinsk biokjemi. Han har i en årrekke vært rådgivende øyelege for Norges blindeforbund.

Tor har forsket ved Vecillo Dry Eye Laboratory, Harvard Medical School i over to år fordelt på fem perioder siden 2008. Fulbright-stipend til Harvard Medical School oppnådde Tor for perioden 2012-2013. I 2013 ble han utnevnt som Adjunct Clinical Associate på Schepens Eye Research-instituttet på Øyeavdelingen ved Harvard Medical School. Så langt har ca. 50 forskere fra Tors gruppe forsket ved Schepens Eye Research-instituttet på Øyeavdelingen ved Harvard Medical School med ulike problemstillinger innen øyefaget, særlig tørre øyne, grønn stær og netthinnesykdommer.

I 2016 ble Tor utnevnt som sjefsredaktør for tidsskriftet Oftalmolog, som distribueres til alle øyelegene i Norden. To år senere ble han leder for Oftalmologisk selskap i Oslo, som ble etablert i 1915.

I 2001 mottok Tor førsteprisen (delt) ved den frivillige internasjonale medisineksamen (fagprøven) ved Universitetet i Oslo. Syv år senere oppnådde han sammen med forskergruppen Norges største innovasjonspris i helsesektoren (Medinnovas innovasjonspris på NOK 250.000) og i 2008 Direktørens belønning for fremragende forskning ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.

I 2012 mottok Tor European Society of Ophthalmology-prisen for den mest lovende øyelege/forsker i Norge under 45 år. I 2015 fikk han Søren-Holth-undervisningspris, og i 2017 ble han tildelt pris for fremragende forskning ved Oslo universitetssykehus (Early Career Award). Utover dette har han oppnådd ca. 20 priser/utmerkelser innen medisin, forskning og/eller innovasjon.

Tor er og har vært Norges blindeforbunds valg i over ti år for spalten «Spør Øyelegen», som publiseres fast i tidsskriftet Alt om Syn. Flere år har han vært seniorkonsulent i Mobilize Consulting Strategy.

Etter flere mislykkede forsøk på å bli en stødig pianist startet Tor medisinstudier i Oslo i 1995. Heller ikke etter den tid tok pianokarrieren av, og fokuset ble heller fullt og helt på øyefaget. Etter endt medisinstudium og turnustjeneste begynte Tor som universitetslektor på Øyeavdelingen ved Rikshospitalet i Oslo. Han har siden undervist hundrevis av medisinstudenter i diagnostikk og behandling av øyesykdommer.

På Øyeavdelingen i Oslo ble han raskt inspirert av flere fremragende øyeleger og forskere til å bidra i fagfeltet. Med årene har han vært heldig å veilede over 90 forskere, inkludert 61 doktorgradskandidater (pågående og fullførte) og 18 forskerlinjestudenter (treårig forskningsprogram ved UiO – alle fullført), som hoved- eller medveileder, hovedsakelig innen tørre øyne, synskirurgi og netthinnesykdommer.

Sammen med Sten Ræder grunnla Tor i 2012 Tørreøyneklinikken og i 2017 Øyehelseklinikken. Begge klinikkene har høyt fokus på kvalitetssikring og kliniske studier i et forsøk på å sikre pasientene en så oppdatert og god diagnostikk og behandling som overhodet mulig.

Tors kirurgiske interesse og lidenskap er øyelokkoperasjoner og hva som kan gi de beste funksjonelle og kosmetiske resultatene etter operasjon. I den senere tid har han derfor publisert flere artikler innen kirurgiske metoder, f eks syteknikker og hudtransplantasjoner.

Forskergruppens forsknings- og innovasjonsarbeid er blitt presentert på Dagsreveyen, Schrödingers katt og EuroNews TV samt i en rekke aviser (Aftenposten mm), tidsskrifter og nettsider, f eks EuroNews.com (forsiden), nrk.no, uio.no (forsiden), odont.uio.no (forsiden), oslomet.no (forsiden), tidsskriftet.no, forskning.no (x4), forskningsradet.no (x2), helse-sorost.no, oslo-universitetssykehus.no og abcnyheter.no.

Tor har i økende grad blitt involvert i helseformidling i øyefaget. Dette har ført til en rekke forsider i VG og Dagbladet foruten intervjuer for Tv2, VG TV, Nature Biotechnology, Tidsskriftet for den norske legeforening, Aftenposten, Dagens Næringsliv , Hjemmet mm.

I samarbeid med professorer ved Harvard Medical School har Tor skrevet bokkapitler om tørre øyne og øyelokk. Han har også skrevet lærebok om diagnostikk i øyefaget, som er blitt benyttet av tusener av medisinstudenter og leger i snart 20 år. Tor har bidratt til over 300 vitenskapelige abstrakter og foredrag, som hovedsakelig er blitt presentert på internasjonale kongresser.

Flere ganger har Tor vært moderator innen tørre øyne på verdens største øyekongress, ARVO, og holdt en rekke foredrag om tørre øyne, stamceller og innovasjon internasjonalt, blant annet ved Royal Society of Medicine, London, Harvard Medical School og American Academy of Arts and Sciences, Cambridge, MA. Han har vært Keynote Speaker på OsloMet, Den iranske øyelegeforeningen og Specsavers Clinical Conference i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Nederland.

The Tear Film & Ocular Surface Society, etablert av Dr. David Sullivan ved Harvard Medical School, har utnevnt Tor som Norges representant for the Global Ambassador Program innen tørre øyne. I 2019 ble Tor valgt som styremedlem i The International Ocular Surface Society (IOSS). Tre år senere ble han utpekt som Faculty Member for European School of Advanced Studies in Ophthalmology (ESASO). Han har også bidratt i Novartis Global Advisory Board, Alcon Global Advisory Board og Shire European Advisory Board.

Tor har så langt bidratt til syv bedriftsetableringer, hvorav en med utelukkende ekstern finansiering på bakgrunn av to av hans patentsøknader. I tre av hans bedriftsetableringer har grunnlegger av Cutters frisørkjede nylig valgt å gå inn. Dette i et forsøk på å muliggjøre ytterligere kvalitetssikring, forskning og innovasjon i selskapene på et forhåpentligvis nordisk nivå på sikt. Klinikkene mottar daglig pasienter som har reist hundrevis av mil for konsultasjoner. Vi håper derfor å kunne bli lettere tilgjengelig de kommende årene.

Nylig har Tor fått innvilget patent i USA for en ny metode å fremstille netthinneceller i laboratoriet. Tor står også oppført som medoppfinner i en patentsøknad som Harvard Medical School i 2023 valgte å gå videre med. Patentsøknaden beskriver en ny metode for behandling av noen former for netthinnesykdom. Om metoden kan videreutvikles for behandling av tørre øyne, vil tiden vise.

Tor har særlig tro på kombinasjonen av kliniske data, biokjemiske analyser av tårefilmen og kunstig intelligens foruten tett samarbeid mellom offentlig og privat sektor for å forløse potensialet i forsknings- og innovasjonsprosjekter. Målet er å bidra til bedre diagnostikk og behandling av pasienter med øyesykdommer.

Tor har de siste ti år oppnådd stadig mer forskningsfinansiering. I 2017 fikk han som én av flere forskere forskningsmidler fra EU på 4 millioner euro, foruten over 13 millioner kroner fra Norges forskningsråd/Helse Sør-Øst som prosjektleder.

Ved OsloMet har Tor vært med å bygge opp en tørreøynesatsing innen kunstig intelligens og biokjemi, hvor antall forskere innen tørre øyne i løpet av to år gikk fra 0 til 20, inkludert 9 doktorgradskandidater.

Videre har han bidratt til fokus på tørre øyne ved Det odontologiske fakultet, UiO, hvor en rekke doktorgradskandidater, tannleger og professorer forsker på tørre øyne. Samarbeidet mellom Det odontologiske fakultet og Tørreøyneklinikken resulterte nylig i Kongens gullmedalje for beste doktorgradsavhandling for en av forskerne i gruppen. Dette bekrefter betydningen av tverrfaglig samarbeid.

Samarbeid er kjernen i Tors virksomhet og forklarer antall stillinger, hvor de flest har svært lav stillingsprosent, og antall doktorgradskandidater. Resultatene i forskergruppen kan tilskrives samarbeid mellom en rekke institusjoner over lang tid. Videre er de et produkt av mange engasjerte doktorgradsstudenter og andre forskere i alle aldre, god lagånd, og et felles ønske om både å spille hverandre gode og drive fagfeltet fremover. Det siste henger sammen og gir mening i det akademiske liv, samtidig som det bidrar til best mulig pasientbehandling både nå og i fremtiden.


Besøk oss på sosiale medier:


© Copyright - Tørreøyneklinikken AS. All rights reserved.