mandag-fredag8:30 - 15:00Ring oss22 44 44 40

VÅRE MEDARBEIDERE OG FORSKEREDaglig leder, prisbelønnet øyelege, PhD

Sten Ræder


Sten Ræder er grunnlegger og daglig leder av Tørreøyneklinikken og Øyehelseklinikken. Klinikkene er basert på de mest oppdaterte internasjonale retningslinjer, forskningsfremskritt og behandlingsstrategier. Ræder gjennomførte medisin- og doktorgradsutdannelsen ved Universitetet i Oslo. Hans doktorgrad er innen stamcellebehandling av øyets overflate. Sin utdanning som øyelege fikk Ræder ved Øyeavdelingene ved Oslo universitetssykehus og Stavanger universitetssjukehus. Ræder har skrevet over 30 vitenskapelige artikler og nær 100 vitenskapelige abstrakter innen tørre øyne og øyets overflate og holdt en rekke foredrag om tørre øyne nasjonalt og internasjonalt. Han har mottatt ni forsknings- og innovasjonspriser/-utmerkelser, herunder Norges største innovasjonspris i helsevesenet – Medinnovas idépris på NOK 250.000.
Prisbelønnet øyelege/professor, forskningsleder

Tor Paaske Utheim


Utheim er øyelege og innehar ni professorater, hvorav ett innovasjonsprofessorat, fordelt på seks universiteter; Universitetet i Oslo, Storbyuniversitetet i Oslo (OsloMet), Universitetet i Bergen, Universitetet i Sørøst-Norge, Universitetet i Stavanger og Universitet i Agder. Ved Oslo universitetssykehus er han blant annet innovasjonsleder for Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi; leder av en forsknings- og innovasjonsgruppe på Avdeling for plastikk og rekonstruktiv kirurgi; overlege/forsker på Øyeavdelingen og leder for Enhet for regenerativ medisin på avd. for medisinsk biokjemi. Utheim er forskningsleder og overlege på Øyeavdelingen i Drammen; forskningsleder, innovasjonsleder og overlege på Øyeavdelingen i Arendal, forskningsleder, innovasjonsleder og overlege på Øyeavdelingen i Tønsberg og innovasjonsleder, forsker og overlege på Øyeavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus. Han har forsket ved Vecillo Dry Eye Laboratory, Harvard Medical School i over to år fordelt på fem perioder siden 2008. Fulbright-stipend til Harvard Medical School oppnådde Utheim for perioden 2012-2013. I 2013 ble Utheim utnevnt som Adjunct Clinical Associate på Schepens Eye Research-instituttet på Øyeavdelingen ved Harvard Medical School. Les mer…Prisbelønnet øyelege, PhD

Øygunn Aass Utheim


Øygunn Utheim tok medisinsk embetseksamen i 2001 og fikk sin utdanning som øyelege ved øyeavdelingene på Haukeland Universitetssykehus og Oslo Universitetssykehus. Hun har forsket ved Oslo Universitetssykehus og Schepens Eye Research Institute, Massachusetts Eye and Ear, Harvard Medical School i Boston (i fire perioder), og deltatt i forskning som til nå har resultert i 16 artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter foruten ca 70 vitenskapelige abstrakter. Utheims forskningsfelt er øyets overflate og spesielt laboratorieforskning innen stamceller. Hennes interesse for diagnostikk og behandling av tørre øyne startet under et forskningsopphold ved Kyoto Prefectural University of Medicine i Japan i 2008 og senere ved Harvard Medical School. Hun har mottatt flere forskningspriser/-utmerkelser samt Norges største innovasjonspris i helsevesenet – Medinnovas idépris på NOK 250.000.
Prisbelønnet forsker og lege

Jon Roger Eidet


Eidet gjennomførte medisinutdannelsen ved Universitetet i Oslo og har doktorgrad innen stamcellebehandling av alvorlig grad av tørre øyne. Doktorgradsarbeidet ble gjennomført ved Oslo universitetssykehus og Harvard Medical School. Eidet har publisert vitenskapelige artikler om nye behandlingsmetoder for sykdommer i både fremre og bakre del av øyet. Han veileder for tiden master- og doktorgradsstudenter ved Oslo universitetssykehus og Tørreøyneklinikken.

Prisbelønnet øyelege og forsker, PhD

Aleksadar Stojanovic


Aleksandar Stojanovic regnes som en av Europas fremste innen laserbehandling av brytningsfeil i hornhinnen. Foruten å ha doktorgrad innen feltet, har Stojanovic oppnådd en rekke internasjonale priser og utmerkelser. Hans mål har i alle år vært å kunne tilby pasienter det til enhver tid beste og sikreste innen refraktiv kirurgi. Flere norske og internasjonale kirurger har besøkt Stojanovic ved SynsLaser for å gå på kurs og utvikle sine ferdigheter innen behandling av komplekse kasus i refraktiv kirurgi. Over flere år har pasienter kommet fra store deler av verden for å bli laserbehandlet av Stojanovic. På tiende år på rad er han blitt invitert kursholder innen laserkirurgi på Europas største øyekongress for øyeleger, ESCRS.

Prisbelønnet forskningsleder innen in vivo konfokalmikroskopi, PhD

Neil Lagali


Neil Lagali har skrevet titalls publikasjoner/bokkapitler innen in vivo konfokal mikroskopi (IVCM). Han leder all forskningsaktivitet innen IVCM, som er et satsningsområde i klinikken med nå mer enn ti forskere involvert. Hans internasjonale posisjon innen hornhinne/IVCM bekreftes av at han nylig fikk innvilget hele 6 mill Euro som leder av EU-konsortiet «Arresting Blindness.»Neil har fått innvilget en rekke patenter. Hans forskning har vekket internasjonal oppmerksomhet og fått betydelig presseomtale, herunder i BBC.

Prisbelønnet assosiert forsker – professor ved Harvard Medical School

Darlene A. Dartt


Darlene A. Dartt is Senior Scientist and Harold F. Johnson Research Scholar at Schepens Eye Research Institute, Massachusetts Eye and Ear, and Professor in the Department of Opthalmology at Harvard Medical School. She was Director of Research at the Institute for ten years. Dartt served on the National (US) Eye Institute Program Planning Panel and is a Gold Fellow of the Association of Research of Vision and Ophthalmology (ARVO). Dartt has over 150 publications and her research has been continuously funded by the National (US) Eye Institute since 1980. She has received a number of research awards and holds several patents related to dry eye disease. Dartt served as Vice-President for North America for the International Society for Eye Research and a Councilor for the International Society for Contact Lens Wear. She is on the Editorial Board of several scientific journals and was Editor-In-Chief for the Encyclopedia of the Eye.
Øyelege, PhD-kandidat innen tørre øyne

Reza A. Badian


Reza A. Badian har bakgrunn blant annet som overlege på Øyeavdelingen på Sykehuset Innlandet, Elverum. Han fikk sin øyeutdannelse ved Haukeland universitetssykehus og Universitetssykehuset Nord-Norge. I tillegg til å være øyelege er han spesialist i allmennmedisin og har mastergrad innen offentlig ledelse. Han er PhD-kandidat ved Høyskolen i Sør-Øst Norge og har forsket en kort periode ved øyeinstituttet ved Harvard Medical School. På litt over ett halvt år oppnådde Badian seks abstrakter, alle som førsteforfatter, som ble presentert på internasjonale kongresser. Utvikling av tørre øyne grunnet svikt av øyelokkskjertler (eng: meibomian gland dysfynction (MGD)) er et av hans interessefelt. Dette da MGD er blant de mest underdiagnostiserte og feildiagnostiserte tilstander i øyefaget (referanse: Geerling et al. Investigative Ophthalmology & Visual Science, March 2011, Vol.52, 2050-2064).Mazyar Yazdani, Senior Researcher, PhD

Mazyar Yazdani


Dr. Yazdani is a Toxicologist with interdisciplinary research experience in biomedical, biological and environmental sciences. He is interested in mechanistic studies using in vitro, in vivo and/or ex vivo systems to investigate the pathophysiology of diseases, particularly dry eye. He has experience of working at the Oslo University Hospital (OUS), University of Oslo (UIO), Norwegian Institute for Air Research (NILU), Norwegian Food Safety Authority (Mattilsynet/NFSA) and Universiti Putra Malaysia (UPM).


Forskerlinjestudent innen tørre øyne, UiO

Jonatan Olafsson


Jonatan Olafsson er forskerlinjestudent ved Det medisinske fakultet, UiO. Han har forskningsopphold ved Harvard Medical School i 2014. Han forsker nå på forskjellige behandlingsmetoder for meibomsk kjertel dysfunkjsjon ved Tørreøyneklinikken. Han er leder for studentforeningen Oslo Chirurgiske Sælskab, har en sølvmedalje i Norgemesterksap i svømming, og jobber deltid i ambulansen i Vestfold.


Prisbelønnet forsker, Cand.odont., PhD

Ida Grunnan Fostad


Fostad er utdannet tannlege ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun har forsket ved Harvard University og er blitt belønnet med prisen for beste masteroppgave ved Det odontologiske fakultet. En av Fostads artikler ble nylig belønnet med Alcons pris for beste vitenskapelige publikasjon. Fostad er doktorgradsstipendiat ved Det odontologiske fakultet og studerer bruken av moderne mikroskopi i diagnostikken av pasienter med tørre øyne og tørr munn.MSc, assosiert optometrist

Ingebret Mojord


Mojord er optometrist og driver egen praksis i Fredrikstad (Mojord og Thoresen Synsam). Han har BSc i optometri og synsvitenskap og MSc i klinisk optometri med spesialutdannelse innen kontaktlinsefaget. Mojord har kontaktlinser, sykdommer i øyets ytre segment, spesialoptikk og avanserte undersøkelsesmetoder som sitt spesialfelt. Mojord har bemerket seg innen området kontaktlinser og øyesykdommer og underviser for tiden på masternivå innen optometri og synsvitenskap.
Prisbelønnet forsker/lege

Stefan Randjelovic


I 2008 fullførte Stefan Randjelovic Wang Toppidrettsgymnas (Fotball) med det beste karaktersnittet i skolens historie (5,85). Ved siden av idrettsaktiviteter på høyt nivå, har han vært Norgesmester og nordisk mester i sjakk. I 2010 ble han tildelt det prestisjefulle Fulbright stipendet ”Summer Institute for Outstanding European Students” i USA. Randjelovic fullført Forskerlinjen ved Det medisinske fakultet i 2015 og ble etter dette invitert til Harvard Medical School for et forskningsopphold innen tørre øyne. Randjelovic har på kort tid oppnådd publikasjoner i to av de beste tidsskriftene i øyefaget innen in vivo konfokal mikroskopi av hornhinnen.Forskerlinjestudent innen tørre øyne

Marit Lippestad


Marit Lippestad er medisin- og forskerlinjestudent ved Universitetet i Oslo. Hun forsker for tiden i Boston for å studere basale mekanismer ved øyeallergi, hvor tørre øyne er ett av flere symptomer. Prosjektet til Lippestad har nå inspirert flere forskere i Tørreøyneklinikken til å studere symptomer og funn hos pasienter som bruker medikamenter mot allergi i håp om å få en dypere forståelse av problemstillingen tørre øyne/allergi også klinisk. Hun har allerede oppnådd en publikasjon i det prestisjetunge tidsskriftet Mucosal Immunology (impact factor 7.4), som tilhører Nature-tidsskriftgruppen.Prisbelønnet assosiert forsker

Yanjun Hua


Øyelege Yanjun Hua er en prisbelønnet som forsket i Tørreøyneklinikken i 2012-2013. Til tross for hans unge alder (f 1982) har han allerede oppnådd 24 vitenskapelige artikler relatert til øyets fremre segment. Han har nylig etablert en Tørreøyneklinikk i en av Kinas største øyeavdelinger i Shanghai, hvor han nå jobber. Det norsk-kinesiske samarbeidet er blant annet gunstig for å avdekke eventuelle forskjeller i respons på behandling basert på etnisitet.


Forskerlinjestudent innen øyets overflate, UiO

Nora BottenNora Botten er forskerlinjestudent ved Det medisinske fakultet, UiO. Hun har for øvrig bakgrunn fra Stanford University i 2011 og har forskningserfaring fra Vecellio tørre-øyne-laboratorium ved Harvard Medical School. Her har hun studert såkalte begerceller på øyets overflate, som er viktige både ved tørre øyne og øyeallergi.
MSc, assosiert optometrist

Eric Parissi


Parissi er optometrist. Han har sin utdanningsbakgrunn fra Norge, Frankrike og USA med en BSc i synsvitenskap og en MSc i klinisk optometri. Erics spesialområder er syn og øyesykdommer med spesiell interesse for netthinne og akutte øyetilstander. Han eier og leder Lavista AS med to etablerte sentre i Romerike. Parissi har publisert i tidsskrifter og holdt flere foredrag for både optikere og leger.
Øyelege, PhD-kandidat innen tørre øyne, UiO

Erlend Sommer Landsend


Erlend Sommer Landsend jobbet som seksjonsoverlege ved Øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus før han meldte opp til PhD-programmet. Han forsker blant annet på tørre øyne hos pasienter med aniridi.


Lege, forsker og gründer

Mads Istre


Mads Istre har sin legeutdanning fra Københavns universitet. Han har erfaring fra generell kirurgi, øre-nese-hals og allmennpraksis. Han er grunnlegger av digilege.no og evaksine.no, et konsept som som springer ut fra et ønske om å forbedre tilgangen til helsetjenester ved bruk av ny teknologi/nye løsninger. Digilege er en helsetjenesteleverandør som lar brukerne ha virtuelle konsultasjoner med en lege.
Forskerlinjestudent innen øyets overflate, UiO

Markus Vicente Tørud Olsen


Markus Vicente Tørud Olsen er medisin- og forskerlinjestudent ved Det medisinske fakultet, UiO. Han har forskningserfaring fra Vecellio tørre-øyne-laboratorium ved Harvard Medical School. Her han studert såkalte begerceller på øyets overflate, som er viktige både ved tørre øyne og øyeallergi.
Forskerlinjestudent innen øyets overflate, UiO

Anne Viktoria Lyngstadaas


Anne Viktoria Lyngstadaas er medisin- og forskerlinjestudent ved Det medisinske fakultet, UiO. Hun har forskningserfaring fra Vecellio tørre-øyne-laboratorium ved Harvard Medical School. Her har hun studert såkalte begerceller på øyets overflate, som er viktige både ved tørre øyne og øyeallergi.
Medisinstudent/forsker

Isabel Espelid


Isabel Espelid er medisinstudent ved UiO og har mastergrad i sang fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Hun forsker i Tørreøyneklinikken på symptomer ved tørre øyne med PhD som målsetning.


Forskerlinjestudent innen tørre øyne, UiO

Sara Tellefsen


Sara Tellefsen er forskerlinjestudent ved Det medisinske fakultet, Universitet i Oslo og har forsket på tørrre øyne ved Harvard Medical School. Hun forsker også ved Tørreøyneklinikken med mål om å oppnå en PhD innen tørre øyne. En av hennes store interesser innen tørre øyne er meibomsk kjerteldysfunksjon, som er den mest underdiagnostiserte tilstand i øyefaget, og betydningen av hormonelle endringer for utvikling av tørre øyne.
Medisinstudent, UiO, og forsker innen tørre øyne

Mathias Kaurstad Morthen


Mathias Kaurstad Morthen  er medisinstudent ved Det medisinske fakultet, UiO og har studert ved United World College of the Atlantic i Storbritannia, hvor han oppnådde det anerkjente International Baccalaureate-vitnesbyrdet. Videre har han forskningserfaring fra Øyeavdelingen ved Harvard Medical School, hvor han har studert den regulerende effekten av testosteron på gener i tårekjertelen. Han har doktorgrad som langsiktig mål.
Medisinstudent, UiO, og forsker innen tørre øyne

Haakon Fjærvoll


Haakon Fjærvoll er medisinstudent ved UiO. I Tørreøyneklinikken forsker han på betydningen av eksterne faktorer for utvikling av tørre øyne. Hans første prosjekt omhandler kosmetiske produkter og utvikling av tørre øyne. Prosjektet foregår i samarbeid med flere øyeleger og Mazyar Yazdani som har toksikologi som spesialfelt. Han søker opptak til Forskerlinjen ved Det medisinske fakultet, UiO i 2019.
Medisinstudent, UiO, og forsker innen tørre øyne

Ketil Fjærvoll


 Ketil  Fjærvoll  er  medisinstudent ved UiO. I Tørreøyneklinikken forsker han på betydningen av eksterne faktorer for utvikling av tørre øyne. Hans første prosjekt omhandler kosmetiske produkter og utvikling av tørre øyne. Prosjektet foregår i samarbeid med flere øyeleger og Mazyar Yazdani som har toksikologi som spesialfelt. Han søker opptak til Forskerlinjen ved Det medisinske fakultet, UiO i 2019.


Forskerlinjestudent ved UiO

Yasin Adil


Yasin Adil forsker på tørre øyne, glaukom og netthinnesykdommer. Han er medisin- og forskerlinjestudent ved Det medisinske fakultet, UiO, og har forskningsbakgrunn fra Harvard Medical School. Ved Tørreøyneklinkken har hans arbeid resultert i flere submitterte manuskripter og artikkel samt presentasjon på Association for Research in Vision and Ophthalmologyverdens største øyekongress. Da majoriteten av pasientene ved Tørreøyneklinikken har meibomsk kjerteldysfunksjon, jobber han med å utvikle en metode som vil kunne gi mer presis diagnostikk av denne tilstanden. Gjennom dette arbeidet håper Tørreøyneklinikken i fremtiden å kunne predikere hvilke subgrupper av pasienter med tørre øyne som har nytte av de ulike behandlingsregimer.
Forskerlinjestudent ved UiO

Jiaxin Xiao


Jiaxin Xiao forsker på tørre øyne, glaukom og netthinnesykdommer. Han er medisin- og forskerlinjestudent ved Det medisinske fakultet, UiO, og har forskningsbakgrunn fra Harvard Medical School. Ved Tørreøyneklinkken har hans arbeid resultert i flere submitterte manuskripter og artikkel samt presentasjon på Association for Research in Vision and Ophthalmology, verdens største øyekongress. Da majoriteten av pasientene ved Tørreøyneklinikken har meibomsk kjerteldysfunksjon, jobber han med å utvikle en metode som vil kunne gi mer presis diagnostikk av denne tilstanden. Gjennom dette arbeidet håper Tørreøyneklinikken i fremtiden å kunne predikere hvilke subgrupper av pasienter med tørre øyne som har nytte av de ulike behandlingsregimer.Medisinstudent, UiO, og forsker innen tørre øyne

Mari Martinussen


Mari Martinussen har fullført en Baccalauréat scientifique ved Lycée Alain Chartier i Frankrike, hvor hun oppnådde eksepsjonelt gode karakter (ble vurdert til å tilsvare 6.4 ved opptak til Det medisinske fakultet, UiO i 2016). Mari har studert både fysikk og medisin ved UiO og planlegger å kombinere fysikk- og medisinstudier de kommende årene parallelt med tørreøyne-studier i Tørreøyneklinikken. I 2019 planlegger hun å søke Forskerlinjen ved Det medisinske fakultet, UiO, for å kunne konsentrere seg om forskning og innovasjon. Mari har også bakgrunn som representant i Studentparlamentet ved UiO, og som nestleder i Fysisk Fagutvalg.
Forskerlinjestudent innen tørre øyne, UiO

Marlen Parissi


Marlen Parissi er medisin- og forskerlinjestudent ved Universitetet i Oslo. Parissi undersøker om målinger av nervefibrene i hornhinnen kan brukes som diagnostisk hjelpemiddel ved alvorlige øyesykdommer. Hun har så langt publisert to artikler i to av de tyngste tidsskriftene i øyefaget.

Våre tjenesterDiagnostikk


Ved Tørreøyneklinikken blir du undersøkt med spesialutstyr slik at vi kan stille en sikker diagnose.


LES MER


Behandling


Ved Tørreøyneklinikken blir du tilbudt det nyeste av behandling med dokumentert effekt på tørre øyne.


LES MER


ReferanserBehandlingen ved Tørreøyneklinikken har jeg opplevd som svært profesjonell og spesialisert. Forskningsbasert kunnskap på feltet og leger som er svært kompetente har bidratt til at jeg føler meg godt ivaretatt, og behandlingen har vist gode resultater


Camilla


I flere år har jeg vært plaget med røde- og smertefulle øyne. Jeg har vært hos øyeleger i både inn- og utland, uten resultater. Det var først da jeg kom til Tørreøyneklinikken at jeg fikk ordentlig hjelp. De har tatt meg virkelig på alvor og er utrolig dyktige i sitt fag.


Helle


Jeg slet med røde og rennende øyne i femten år. Det forringet min livskvalitet i stor grad. Gjennom behandling ved Tørreøyneklinikken er forbedringen fantastisk. En kombinasjon av profesjonell veiledning og egeninnsats har gitt resultater. En stor takk til Sten Ræder.


Kirsti


I flere år var jeg sterkt plaget med tørre øyne, spesielt i jobb-sammenheng offshore på plattform hvor det er mye bruk av data i et ekstremt tørt innemiljø. Etter at øyespesialister i Tromsø henviste meg videre til Tørrøyeklinikken har profesjonell behandling, gode råd og god oppfølging gitt meg mye bedre livskvalitet. Det er jeg utrolig takknemlig for.


Geir


Det var med store forventninger jeg oppsøkte Tørreøyneklinikken etter lengre tid med store plager. Møte med Tørreøyneklinikken ble et vendepunkt. Her fikk jeg innsikt og kunnskap om årsaken til plagene. Behandling og oppfølging ble iverksatt på en svært profesjonell måte. Jeg opplever å bli tatt på største alvor, og kjenner meg ivaretatt gjennom faglig dyktighet og menneskelig imøtekommenhet. Livet sees på gjennom friskere øyne.


Lise


Jeg var lenge plaget av tørre øyne og hadde følelse av sandpapir på øynene. Jeg merket også at jeg så uklart og at jeg ble fort sliten i øynene ved tv titting, pc-arbeid og lesing. I januar 2013 tok jeg kontakt med den nystartede Tørreøyneklinikken i Oslo i håp om å bli bedre. Etter en omfattende undersøkelse kunne øyelege Ræder fastslå at jeg hadde nedsatt tåreproduksjon og nedsatt kvalitet på fettstoffene i tårefilmen.


Nina Karin Strøm


Nøkkelinformasjon
ADRESSE

TØRREØYNEKLINIKKEN AS
Adresse: Ole Vigs gate 32E, 0366 OsloBESTILL TIME

Time kan bestilles på tlf: 22 44 44 40 eller via vår nettside


tørre øyne, Thealoz Duo
tørre øyne, Santen
tørre øyne, meibografi
tørre øyne, HyloGel, HyloComod
tørre øyne, AMWO, øyemaske
tørre øyne, øyemaske, TheraPearl


Besøk oss på sosiale medier:


© Copyright - Tørreøyneklinikken AS. All rights reserved.