Ved Tørreøyneklinikken blir
du undersøkt med spesialutstyr
slik at vi kan stille en sikker diagnose.


Lettgradig tørre øyne kan utredes hos optiker,men moderat til alvorlig tørre øyne skal utredes og behandles av øyelege. Målsetningen med utredningen ved Tørreøyneklinikken er å avklare om det foreligger tørre øyne, finne underliggende årsak og gradere alvorlighet. I henhold til de nye retningslinjene fra Tear Film and Ocular Surface Society (TFOS, Boston, USA), anvender Tørreøyneklinikken validerte spørreskjema, tradisjonelle tester og teknologisk avanserte undersøkelser som f.eks. osmolaritetsmåling, meibografi, lipidanalyser og konfokalmikroskopi. VALIDERTE SPØRRESKJEMATRADISJONELLE TESTEROSMOLARITETSMÅLING
MEIBOGRAFILIPIDANALYSERKONFOKALMIKROSKOPI© Copyright - Tørreøyneklinikken AS