Tørreøyneklinikken har fra 23.01.18
lokaler hos Øyehelseklinikken,
Ole Vigs gate 32E, 0366 Oslo. 
Time kan bestilles tlf. 22 44 44 40
eller via vår nettside.


BESTILL TIME

https://i2.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2017/05/Om-oss-front.png?w=1200&ssl=1

01234567890012345678900123456789001234567890

etablert


01234567890

øyeleger


01234567890

optikere01234567890012345678900123456789001234567890+

konsultasjoner


0123456789001234567890

forskere


0123456789001234567890+

priserBli kjent med oss på Tørreøyneklinikken


https://i2.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/11/Sten-1.png?w=1200&ssl=1

Sten Ræder – daglig leder, prisbelønnet øyelege/forsker, PhD

Sten Ræder er grunnlegger og daglig leder av Tørreøyneklinikken og Øyehelseklinikken. Klinikkene er basert på de mest oppdaterte internasjonale retningslinjer, forskningsfremskritt og behandlingsstrategier. Ræder gjennomførte medisin- og doktorgradsutdannelsen ved Universitetet i Oslo. Hans doktorgrad er innen stamcellebehandling av øyets overflate. Sin utdanning som øyelege fikk Ræder ved Øyeavdelingene ved Oslo universitetssykehus og Stavanger universitetssjukehus.

Ræder har skrevet en rekke vitenskapelige artikler og nær 100 vitenskapelige abstrakter innen tørre øyne og øyets overflate og holdt en rekke foredrag om tørre øyne nasjonalt og internasjonalt. Han har mottatt ni forsknings- og innovasjonspriser/-utmerkelser, herunder Norges største innovasjonspris i helsevesenet – Medinnovas idépris på NOK 250.000. Forskningen til Ræder og Utheim innen øyets overflate er blant annet blitt presentert i EuroNews Television, Schrödingers katt og Dagsrevyen.

Ved Oslo universitetssykehus har Ræder undervist flere hundre medisinstudenter i diagnostikk og behandling av øyesykdommer. I flere år har Ræder undervist optikere i diagnostikk og behandling av tørre øyne ved Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse, Høgskolen i Sørøst-Norge. Han har skrevet en lærebok om diagnostikk i øyefaget som er blitt benyttet av flere tusen medisinstudenter siden 2004.

I 2008-2009 forsket Ræder ved Harvard Medical School, USA og i perioden 2011-2013 var han adjungert førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. I 2015 var Sten Ræder med å forfatte både de norske og de nordiske retningslinjer for behandling av tørre øyne. De senere år er Ræder blitt benyttet av en rekke legemiddelfirmaer som rådgiver innen tørre øyne. Han er sentral i kvalitetssikringen ved klinikken og veileder doktorgradskandidater/forskerlinjestudenter innen tørre øyne. I 2016 mottok Ræder SOE-prisen for den mest lovende øyelege/forsker i Norge under 45 år.


https://i1.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/11/Tor-Utheim-1.png?w=1200&ssl=1

Tor Paaske Utheim – prisbelønnet øyelege/professor, medgrunnlegger

Tor Paaske Utheim er øyelege og professor ved fire universiteter; Universitetet i Oslo, Storbyuniversitetet i Oslo (OsloMet), Universitetet i Bergen og Universitetet i Sørøst-Norge. Ved Oslo universitetssykehus er han blant annet innovasjonsleder, forsker og overlege på Øyeavdelingen og leder Enhet for regenerativ medisin på Avd. for medisinsk biokjemi, hvor de fleste forskerne i Utheims gruppe er tilknyttet. Utheim er forskningsleder og overlege ved Øyeavdelingen i Drammen; forskningsleder, innovasjonsleder og overlege på Øyeavdelingen i Arendal og innovasjonsleder, forsker og overlege på Øyeavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus. Ved Schepens Eye Research-instituttet på Øyeavdelingen ved Harvard Medical School har han siden 2013 vært Adjunct Clinical Associate/Faculty Member (for tiden den yngste). Han har forsket ved Vecillo Dry Eye Laboratory, Harvard Medical School i over to år fordelt på fem perioder siden 2008, hvorav én som Fulbrighter (2012-2013). Han er også tilknyttet Mobilize Strategy Consulting, som blant annet har rammeavtale med UiO innen ledelsesutvikling. I 2018 ble Utheim leder for Oftalmologisk selskap i Oslo, som ble etablert i 1915.

I 2001 mottok Utheim førsteprisen ved den internasjonale medisineksamen ved Universitetet i Oslo. Syv år senere oppnådde han Norges største innovasjonspris i helsesektoren (Medinnovas innovasjonspris på NOK 250.000) og i 2008 Direktørens belønning for fremragende forskning ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. I 2012 mottok Utheim European Society of Ophthalmology-prisen for den mest lovende øyelege/forsker i Norge under 45 år. Pris for fremragende forskning ved Oslo universitetssykehus (Early Career Award) ble tildelt Utheim i 2017. Utover dette har han oppnådd 20 priser/utmerkelser innen medisin, forskning og/eller innovasjon.

Utheim er sjefsredaktør for tidsskriftet Oftalmolog, som distribueres til alle øyelegene i Norden, og er «Spør Øyelegen» i bladet Alt om Syn. Ved Oslo universitetssykehus har han siden 2004 undervist hundrevis av medisinstudenter i diagnostikk og behandling av øyesykdommer.

Sammen med Sten Ræder grunnla Utheim i 2012 Tørreøyneklinikken, med fokus på kvalitetssikring/forskning for optimalisering av diagnostikk og behandling. Utheim har veiledet/veileder over 30 PhD-kandidater og forskerlinjestudenter, som hoved- eller biveileder, hovedsakelig innen tørre øyne og stamceller. Forskergruppens forsknings- og innovasjonsarbeid er blitt presentert på Dagsreveyen, Schrödingers katt og EuroNews television samt i en rekke aviser, tidsskrifter og nettsider. De senere år har Utheim skrevet flere bokkapitler som omhandler blant annet tørre øyne, øyelokk og stamceller. Han har også skrevet lærebok om diagnostikk i øyefaget. Han har forfattet ca. 100 vitenskapelige artikler og over 170 abstrakter, som hovedsakelig er presentert på internasjonale kongresser.

I 2017 fikk Utheim som én av flere forskere forskningsmidler fra EU på til sammen ca. 36 millioner kroner, hvorav noe vil bli benyttet til forskning som kan komme pasienter med tørre øyne til gode. Utheim har flere ganger vært moderator innen tørre øyne på verdens største øyekongress, ARVO, og holdt en rekke foredrag om tørre øyne, stamceller og innovasjon internasjonalt, blant annet ved Royal Society of Medicine, London, Harvard Medical School og American Academy of Arts and Sciences, Cambridge, MA. The Tear Film & Ocular Surface Society, etablert av Dr. David Sullivan ved Harvard Medical School, utnevnte nylig Utheim som Norges representant for the Global Ambassador Program innen tørre øyne. I 2017 var Utheim medlem av Novartis Global Advisory Board innen tørre øyne.


https://i1.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/12/Website-photo1.jpg?w=1200&ssl=1

Behzod Tashbayev, utviklingsleder, prisbelønnet forsker, MD, MSc, PhD (cand.)

Behzod Tashbayev er øyelege fra Usbekistan og India, men har også norsk autorisasjon som lege. Han har utført over 700 grå stær operasjoner. Han har blant annet mastergrad i helseinformatikk ved Karolinska institutet i Stockholm. Til tross for sin unge alder (f 1987) har han mottatt en rekke akademiske priser, herunder International Ophthalmologist Education Award, American Academy of Ophthalmology, USA (2015). I Tørreøyneklinikken er han også blitt sentral innen innovasjon og står bak en rekke nye konsepter. I doktorgradsprosjektet studerer han blant annet betydningen av inflammatoriske markører i tårefilmen for utvikling av tørre øyne. Dette arbeidet er viktig da nye medikamenter kan behandle tørre øyne der betennelse er en sentral komponent. Tashbayev har på mindre ett 1,5 år publisert to artikler i høyt rangerte tidsskrifter, submittert en rekke manuskripter og forfattet ca 40 vitenskapelige abstrakter innen tørre øyne. Han har forskningserfaring innen tørre øyne fra Harvard Medical School.


https://i2.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/11/Xiangjun.jpg?w=1200&ssl=1

Xiangjun Chen, prisbelønnet forsknings- og innovasjonsleder, PhD


Chen er utdannet øyelege fra Kina og har doktorgrad innen øyets overflate fra Universitet i Oslo. I tillegg har hun oppnådd optikerlisens fra Høgskolen i Sør-Øst Norge, hvor hun nå jobber som førsteamanuensis. Hun er også postdoktor ved Universitetet i Oslo, hvor hun forsøker på tørre øyne og tørr munn. Ved siden av å jobbe i Tørreøyneklinikken, hvor hun er innovasjonsleder og delt forskningsleder, er hun forskningsleder på Øyeavdelingen i Drammen. Chen er en prisbelønnet forsker som har skrevet en rekke vitenskapelige artikler, holdt tallrike inviterte foredrag på internasjonale kongresser og skrevet bokkapitler i lærebøker om øyets overflate. I 2011 var hun moderator ved Europas største kongress for øyeleger og i 2016 moderator ved Nordisk øyekongress i Danmark. Chen har forsket på tørre øyne ved Harvard Medical School i 2012.https://i1.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2016/12/jon2.jpg?w=1200&ssl=1

Jon Roger Eidet, Prisbelønnet forsker og lege

Eidet gjennomførte medisinutdannelsen ved Universitetet i Oslo og har doktorgrad innen stamcellebehandling av alvorlig grad av tørre øyne. Doktorgradsarbeidet ble gjennomført ved Oslo universitetssykehus og Harvard Medical School. Eidet har publisert vitenskapelige artikler om nye behandlingsmetoder for sykdommer i både fremre og bakre del av øyet. Han veileder for tiden master- og doktorgradsstudenter ved Oslo universitetssykehus og Tørreøyneklinikken.https://i1.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/12/Aleks-Stojanovic.jpg?w=1200&ssl=1

Aleksadar Stojanovic, Prisbelønnet øyelege og forsker, PhD


Aleksandar Stojanovic regnes som en av Europas fremste innen laserbehandling av brytningsfeil i hornhinnen. Foruten å ha doktorgrad innen feltet, har Stojanovic oppnådd en rekke internasjonale priser og utmerkelser. Hans mål har i alle år vært å kunne tilby pasienter det til enhver tid beste og sikreste innen refraktiv kirurgi. Flere norske og internasjonale kirurger har besøkt Stojanovic ved SynsLaser for å gå på kurs og utvikle sine ferdigheter innen behandling av komplekse kasus i refraktiv kirurgi. Over flere år har pasienter kommet fra store deler av verden for å bli laserbehandlet av Stojanovic. På tiende år på rad er han blitt invitert kursholder innen laserkirurgi på Europas største øyekongress for øyeleger, ESCRS.


https://i1.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/12/Neil-Lagali.jpg?w=1200&ssl=1

Neil Lagali, PhD, Prisbelønnet forskningsleder innen in vivo konfokalmikroskopi


Neil Lagali har skrevet titalls publikasjoner/bokkapitler innen in vivo konfokal mikroskopi (IVCM). Han leder all forskningsaktivitet innen IVCM, som er et satsningsområde i klinikken med nå mer enn ti forskere involvert. Hans internasjonale posisjon innen hornhinne/IVCM bekreftes av at han nylig fikk innvilget hele 6 mill Euro som leder av EU-konsortiet «Arresting Blindness.»Neil har fått innvilget en rekke patenter. Hans forskning har vekket internasjonal oppmerksomhet og fått betydelig presseomtale, herunder i BBC.https://i2.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/12/Darlene-A.-Dartt.jpg?w=1200&ssl=1

Darlene A. Dartt, Prisbelønnet assosiert forsker – professor ved Harvard Medical School


Darlene A. Dartt is Senior Scientist and Harold F. Johnson Research Scholar at Schepens Eye Research Institute, Massachusetts Eye and Ear, and Professor in the Department of Opthalmology at Harvard Medical School. She was Director of Research at the Institute for ten years. Dartt served on the National (US) Eye Institute Program Planning Panel and is a Gold Fellow of the Association of Research of Vision and Ophthalmology (ARVO). Dartt has over 150 publications and her research has been continuously funded by the National (US) Eye Institute since 1980. She has received a number of research awards and holds several patents related to dry eye disease. Dartt served as Vice-President for North America for the International Society for Eye Research and a Councilor for the International Society for Contact Lens Wear. She is on the Editorial Board of several scientific journals and was Editor-In-Chief for the Encyclopedia of the Eye.https://i1.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/12/Øygunn-Aass-Utheim.jpg?w=1200&ssl=1

Øygunn Aass Utheim, Prisbelønnet øyelege/forsker


Øygunn Utheim tok medisinsk embetseksamen i 2001 og fikk sin utdanning som øyelege ved øyeavdelingene på Haukeland Universitetssykehus og Oslo Universitetssykehus. Hun har forsket ved Oslo Universitetssykehus og Schepens Eye Research Institute, Massachusetts Eye and Ear, Harvard Medical School i Boston (i fire perioder), og deltatt i forskning som til nå har resultert i 16 artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter foruten ca 70 vitenskapelige abstrakter. Utheims forskningsfelt er øyets overflate og spesielt laboratorieforskning innen stamceller. Hennes interesse for diagnostikk og behandling av tørre øyne startet under et forskningsopphold ved Kyoto Prefectural University of Medicine i Japan i 2008 og senere ved Harvard Medical School. Hun har mottatt flere forskningspriser/-utmerkelser samt Norges største innovasjonspris i helsevesenet – Medinnovas idépris på NOK 250.000.


https://i1.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/12/kd3.jpg?w=1200&ssl=1

Reza A. Badian, Øyelege, PhD-kandidat innen tørre øyne


Reza A. Badian har bakgrunn blant annet som overlege på Øyeavdelingen på Sykehuset Innlandet, Elverum. Han fikk sin øyeutdannelse ved Haukeland universitetssykehus og Universitetssykehuset Nord-Norge. I tillegg til å være øyelege er han spesialist i allmennmedisin og har mastergrad innen offentlig ledelse. Han er PhD-kandidat ved Høyskolen i Sør-Øst Norge og har forsket en kort periode ved øyeinstituttet ved Harvard Medical School. På litt over ett halvt år oppnådde Badian seks abstrakter, alle som førsteforfatter, som ble presentert på internasjonale kongresser. Utvikling av tørre øyne grunnet svikt av øyelokkskjertler (eng: meibomian gland dysfynction (MGD)) er et av hans interessefelt. Dette da MGD er blant de mest underdiagnostiserte og feildiagnostiserte tilstander i øyefaget (referanse: Geerling et al. Investigative Ophthalmology & Visual Science, March 2011, Vol.52, 2050-2064).https://i1.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/12/Jonatan.jpg?w=1200&ssl=1

Jonatan Olafsson, Forskerlinjestudent innen tørre øyne, UiO


Jonatan Olafsson er forskerlinjestudent ved Det medisinske fakultet, UiO. Han har forskningsopphold ved Harvard Medical School i 2014. Han forsker nå på forskjellige behandlingsmetoder for meibomsk kjertel dysfunkjsjon ved Tørreøyneklinikken. Han er leder for studentforeningen Oslo Chirurgiske Sælskab, har en sølvmedalje i Norgemesterksap i svømming, og jobber deltid i ambulansen i Vestfold.https://i0.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/12/Ida-Grunnan-Forstad.jpg?w=1200&ssl=1

Ida Grunnan Fostad, Prisbelønnet forsker, Cand.odont., Ph.D.


Fostad er utdannet tannlege ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun har forsket ved Harvard University og er blitt belønnet med prisen for beste masteroppgave ved Det odontologiske fakultet. En av Fostads artikler ble nylig belønnet med Alcons pris for beste vitenskapelige publikasjon. Fostad er doktorgradsstipendiat ved Det odontologiske fakultet og studerer bruken av moderne mikroskopi i diagnostikken av pasienter med tørre øyne og tørr munn.https://i0.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2016/12/Ingebret.jpg?w=1200&ssl=1

Ingebret Mojord, MSc, assosiert optometrist


Mojord er optometrist og driver egen praksis i Fredrikstad (Mojord og Thoresen Synsam). Han har BSc i optometri og synsvitenskap og MSc i klinisk optometri med spesialutdannelse innen kontaktlinsefaget. Mojord har kontaktlinser, sykdommer i øyets ytre segment, spesialoptikk og avanserte undersøkelsesmetoder som sitt spesialfelt. Mojord har bemerket seg innen området kontaktlinser og øyesykdommer og underviser for tiden på masternivå innen optometri og synsvitenskap.https://i2.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/12/man.jpg?w=1200&ssl=1

Stefan Randjelovic, Prisbelønnet forsker/lege


I 2008 fullførte Stefan Randjelovic Wang Toppidrettsgymnas (Fotball) med det beste karaktersnittet i skolens historie (5,85). Ved siden av idrettsaktiviteter på høyt nivå, har han vært Norgesmester og nordisk mester i sjakk. I 2010 ble han tildelt det prestisjefulle Fulbright stipendet ”Summer Institute for Outstanding European Students” i USA. Randjelovic fullført Forskerlinjen ved Det medisinske fakultet i 2015 og ble etter dette invitert til Harvard Medical School for et forskningsopphold innen tørre øyne. Randjelovic har på kort tid oppnådd publikasjoner i to av de beste tidsskriftene i øyefaget innen in vivo konfokal mikroskopi av hornhinnen.


https://i2.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/12/Marit-Lippestad.jpg?w=1200&ssl=1

Marit Lippestad, Forskerlinjestudent innen tørre øyne


Marit Lippestad er medisin- og forskerlinjestudent ved Universitetet i Oslo. Hun forsker for tiden i Boston for å studere basale mekanismer ved øyeallergi, hvor tørre øyne er ett av flere symptomer. Prosjektet til Lippestad har nå inspirert flere forskere i Tørreøyneklinikken til å studere symptomer og funn hos pasienter som bruker medikamenter mot allergi i håp om å få en dypere forståelse av problemstillingen tørre øyne/allergi også klinisk. Hun har allerede oppnådd en publikasjon i det prestisjetunge tidsskriftet Mucosal Immunology (impact factor 7.4), som tilhører Nature-tidsskriftgruppen.https://i1.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/12/Hua.jpg?w=1200&ssl=1

Yanjun Hua, Prisbelønnet assosiert forsker


Øyelege Yanjun Hua er en prisbelønnet som forsket i Tørreøyneklinikken i 2012-2013. Til tross for hans unge alder (f 1982) har han allerede oppnådd 24 vitenskapelige artikler relatert til øyets fremre segment. Han har nylig etablert en Tørreøyneklinikk i en av Kinas største øyeavdelinger i Shanghai, hvor han nå jobber. Det norsk-kinesiske samarbeidet er blant annet gunstig for å avdekke eventuelle forskjeller i respons på behandling basert på etnisitet.https://i2.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/12/Nora-Botten.jpg?w=1200&ssl=1

Nora Botten, forskerlinjestudent innen øyets overflate, UiO


Nora Botten er forskerlinjestudent ved Det medisinske fakultet, UiO. Hun har for øvrig bakgrunn fra Stanford University i 2011 og har forskningserfaring fra Vecellio tørre-øyne-laboratorium ved Harvard Medical School. Her har hun studert såkalte begerceller på øyets overflate, som er viktige både ved tørre øyne og øyeallergi.https://i1.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/12/Eric-Parissi.jpg?w=1200&ssl=1

Eric Parissi, MSc, assosiert optometrist


Parissi er optometrist. Han har sin utdanningsbakgrunn fra Norge, Frankrike og USA med en BSc i synsvitenskap og en MSc i klinisk optometri. Erics spesialområder er syn og øyesykdommer med spesiell interesse for netthinne og akutte øyetilstander. Han eier og leder Lavista AS med to etablerte sentre i Romerike. Parissi har publisert i tidsskrifter og holdt flere foredrag for både optikere og leger.https://i1.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/12/Erlend-Sommer-Landsend.jpg?w=1200&ssl=1

Erlend Sommer Landsend, øyelege, PhD-kandidat innen tørre øyne, UiO


Erlend Sommer Landsend jobbet som seksjonsoverlege ved Øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus før han meldte opp til PhD-programmet. Han forsker blant annet på tørre øyne hos pasienter med aniridi.https://i2.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/12/Marlen-Parissi.jpg?w=1200&ssl=1

Marlen Parissi, Forskerlinjestudent innen tørre øyne, UiO


Marlen Parissi er medisin- og forskerlinjestudent ved Universitetet i Oslo. Parissi undersøker om målinger av nervefibrene i hornhinnen kan brukes som diagnostisk hjelpemiddel ved alvorlige øyesykdommer. Hun har så langt publisert to artikler i to av de tyngste tidsskriftene i øyefaget.https://i2.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/12/Markus-Vicente-Torud-Olsen-.jpg?w=1200&ssl=1

Markus Vicente Tørud Olsen, forskerlinjestudent innen øyets overflate, UiO


Markus Vicente Tørud Olsen er medisin- og forskerlinjestudent ved Det medisinske fakultet, UiO. Han har forskningserfaring fra Vecellio tørre-øyne-laboratorium ved Harvard Medical School. Her han studert såkalte begerceller på øyets overflate, som er viktige både ved tørre øyne og øyeallergi.
https://i1.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/12/Anne-Viktoria-Lyngstadaas.jpg?w=1200&ssl=1

Anne Viktoria Lyngstadaas, Forskerlinjestudent innen øyets overflate, UiO


Anne Viktoria Lyngstadaas er medisin- og forskerlinjestudent ved Det medisinske fakultet, UiO. Hun har forskningserfaring fra Vecellio tørre-øyne-laboratorium ved Harvard Medical School. Her har hun studert såkalte begerceller på øyets overflate, som er viktige både ved tørre øyne og øyeallergi.https://i2.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2017/04/Isabel-Espelid.jpg?w=1200&ssl=1

Isabel Espelid, medisinstudent/forsker


Isabel Espelid er medisinstudent ved UiO og har mastergrad i sang fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Hun forsker i Tørreøyneklinikken på symptomer ved tørre øyne med PhD som målsetning.https://i0.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2017/04/Sara-Tellefsson.jpg?w=1200&ssl=1

Sara Tellefsen, forskerlinjestudent innen tørre øyne, UiO


Sara Tellefsen er forskerlinjestudent ved Det medisinske fakultet, Universitet i Oslo og har forsket på tørrre øyne ved Harvard Medical School. Hun forsker også ved Tørreøyneklinikken med mål om å oppnå en PhD innen tørre øyne. En av hennes store interesser innen tørre øyne er meibomsk kjerteldysfunksjon, som er den mest underdiagnostiserte tilstand i øyefaget, og betydningen av hormonelle endringer for utvikling av tørre øyne.


https://i2.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/12/Mathias.jpg?w=1200&ssl=1

Mathias Kaurstad Morthen, medisinstudent, UiO, og forsker innen tørre øyne


Mathias Kaurstad Morthen  er medisinstudent ved Det medisinske fakultet, UiO og har studert ved United World College of the Atlantic i Storbritannia, hvor han oppnådde det anerkjente International Baccalaureate-vitnesbyrdet. Videre har han forskningserfaring fra Øyeavdelingen ved Harvard Medical School, hvor han har studert den regulerende effekten av testosteron på gener i tårekjertelen. Han har doktorgrad som langsiktig mål.


https://i1.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/12/Haakot-Fjaervoll.jpg?w=1200&ssl=1

Haakon Fjærvoll, medisinstudent, UiO, og forsker innen tørre øyne


Haakon Fjærvoll er medisinstudent ved UiO. I Tørreøyneklinikken forsker han på betydningen av eksterne faktorer for utvikling av tørre øyne. Hans første prosjekt omhandler kosmetiske produkter og utvikling av tørre øyne.
Prosjektet foregår i samarbeid med flere øyeleger og Mazyar Yazdani som har toksikologi som spesialfelt. Han søker opptak til Forskerlinjen ved Det medisinske fakultet, UiO i 2019.


https://i0.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/12/Ketil-Fjaervoll.jpg?w=1200&ssl=1

Ketil Fjærvoll, medisinstudent, UiO, og forsker innen tørre øyne


 Ketil  Fjærvoll  er  medisinstudent ved UiO. I Tørreøyneklinikken forsker han på betydningen av eksterne faktorer for utvikling av tørre øyne. Hans første prosjekt omhandler kosmetiske produkter og utvikling av tørre øyne.
Prosjektet foregår i samarbeid med flere øyeleger og Mazyar Yazdani som har toksikologi som spesialfelt. Han søker opptak til Forskerlinjen ved Det medisinske fakultet, UiO i 2019.


https://i1.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/12/Adil-Yasin.jpg?w=1200&ssl=1

Yasin Adil, forskerlinjestudent ved UiO


Yasin Adil forsker på tørre øyne, glaukom og netthinnesykdommer. Han er medisin- og forskerlinjestudent ved Det medisinske fakultet, UiO, og har forskningsbakgrunn fra Harvard Medical School. Ved Tørreøyneklinkken har hans arbeid resultert i flere submitterte manuskripter og artikkel samt presentasjon på Association for Research in Vision and Ophthalmologyverdens største øyekongress. Da majoriteten av pasientene ved Tørreøyneklinikken har meibomsk kjerteldysfunksjon, jobber han med å utvikle en metode som vil kunne gi mer presis diagnostikk av denne tilstanden. Gjennom dette arbeidet håper Tørreøyneklinikken i fremtiden å kunne predikere hvilke subgrupper av pasienter med tørre øyne som har nytte av de ulike behandlingsregimer.


https://i2.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/12/Xiajin.jpg?w=1200&ssl=1

Jiaxin Xiao, forskerlinjestudent ved UiO


Jiaxin Xiao forsker på tørre øyne, glaukom og netthinnesykdommer. Han er medisin- og forskerlinjestudent ved Det medisinske fakultet, UiO, og har forskningsbakgrunn fra Harvard Medical School. Ved Tørreøyneklinkken har hans arbeid resultert i flere submitterte manuskripter og artikkel samt presentasjon på Association for Research in Vision and Ophthalmology, verdens største øyekongress. Da majoriteten av pasientene ved Tørreøyneklinikken har meibomsk kjerteldysfunksjon, jobber han med å utvikle en metode som vil kunne gi mer presis diagnostikk av denne tilstanden. Gjennom dette arbeidet håper Tørreøyneklinikken i fremtiden å kunne predikere hvilke subgrupper av pasienter med tørre øyne som har nytte av de ulike behandlingsregimer.


https://i1.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/12/Untitled-1-e1514066675855.jpg?w=1200&ssl=1

Mari Martinussen, medisinstudent, UiO, og forsker innen tørre øyne


Mari Martinussen har fullført en Baccalauréat scientifique ved Lycée Alain Chartier i Frankrike, hvor hun oppnådde eksepsjonelt gode karakter (ble vurdert til å tilsvare 6.4 ved opptak til Det medisinske fakultet, UiO i 2016). Mari har studert både fysikk og medisin ved UiO og planlegger å kombinere fysikk- og medisinstudier de kommende årene parallelt med tørreøyne-studier i Tørreøyneklinikken. I 2019 planlegger hun å søke Forskerlinjen ved Det medisinske fakultet, UiO, for å kunne konsentrere seg om forskning og innovasjon. Mari har også bakgrunn som representant i Studentparlamentet ved UiO, og som nestleder i Fysisk Fagutvalg.Mads Istre, lege, forsker og gründer


Mads Istre har sin legeutdanning fra Københavns universitet. Han har erfaring fra generell kirurgi, øre-nese-hals og allmennpraksis. Han er grunnlegger av digilege.no og evaksine.no, et konsept som som springer ut fra et ønske om å forbedre tilgangen til helsetjenester ved bruk av ny teknologi/nye løsninger. Digilege er en helsetjenesteleverandør som lar brukerne ha virtuelle konsultasjoner med en lege. eVaksine er en nettbasert plattform som letter vaksinasjon i samarbeid med apotek. Selskapet ble stiftet høsten 2016 og har opplevd rask vekst. eVaksine har mottatt maksimal støtte fra Innovasjon Norge

Istre er nå i gang med planlegging av et doktorgradsprosjektet innen oftalmologi i samarbeid med Tørreøyneklinikken og Øyehelseklinikken basert på egen, personlig finansiering.SEND OSS EN MELDING


TØRREØYNEKLINIKKEN AS

Org.nr.: 993853739 Adresse: Tørreøyneklinikken har fra 23.01.18 lokaler hos Øyehelseklinikken, Ole Vigs gate 32E, 0366 Oslo. Åpningstid: Tørreøyneklinikken er et helprivat spesialtilbud for pasienter med tørre øyne med kun 8 dagers drift per måned. Ordinær åpningstid tirsdager og torsdager kl 0900-1500. Stengt i skoleferien.

Tlf: 22 44 44 40 Betaling: Betalingsterminal (BankAxept/Visa/MasterCard) eller faktura. Tørreøyneklinikken er et helprivat tilbud har ikke refusjonsavtale med helseforetakene. Timer som ikke avbestilles senest 24 timer før, eller hvis man ikke møter til avtalt time, faktureres kr. 800,-. 

© Copyright - Tørreøyneklinikken AS