Tørreøyneklinikken har fra 1.04.17
midlertidige lokaler hos Memira,
Sørkedalsveien 10A, 0369 Oslo.
Time kan bestilles tlf. 22 44 44 40
eller via vår nettside.


BESTILL TIME

https://i0.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2017/05/Om-oss-front.png?w=1200

01234567890012345678900123456789001234567890

etablert


01234567890

øyeleger


01234567890

optikere01234567890012345678900123456789001234567890+

konsultasjoner


0123456789001234567890

forskere


0123456789001234567890+

priserBli kjent med oss på Tørreøyneklinikken


https://i2.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/11/Sten-1.png?w=1200

Sten Ræder, Daglig leder, forsker, MD, PhD

Ræder er grunnlegger og daglig leder av Tørreøyneklinikken. Han gjennomførte medisin- og doktorgradsutdannelsen ved Universitetet i Oslo og har doktorgrad innen stamcellebehandling av øyets overflate. Ræder fikk sin utdanning som øyelege ved øyeavdelingene ved Oslo Universitetssykehus Ullevål og Stavanger Universitetssjukehus. Han har publisert 20 vitenskapelige artikler og over 60 vitenskapelige abstrakter innen regenerasjon av øyets overflate, synskirurgi og tørre øyne. Han har mottatt ni forsknings- og innovasjonspriser/-utmerkelser, herunder Norges største innovasjonspris i helsevesenet – Medinnovas idépris på NOK 250.000. Forskningen til Ræder og Utheim innen øyets overflate er blant annet blitt presentert i EuroNews Television, Schrödingers katt og Dagsrevyen. I 2015 reviderte Ræder norske og nordiske retningslinjer for behandling av tørre øyne. I 2008-2009 forsket Ræder ved Harvard Medical School, USA, og i perioden 2011-2013 var han adjungert førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. Ved siden av sin virksomhet ved Tørreøyneklinikken, er Ræder refraktiv kirurg ved SynsLaser Kirurgi og privatpraktiserende øyelege ved Bareids øyeklinikk i Oslo. Ræder underviser for tiden på master- og videreutdanningsnivå innen optometri og synsvitenskap ved Høyskolen i Buskerud. Ræder har også utviklet programvaren ADEMS (A Dry Eye Managing Software) som er Tørreøyneklinikkens eget pasientjournalsystem. I 2016 mottok Ræder SOE-prisen for den mest lovende øyelege/forsker i Norge under 45 år. Klinikkens virksomhet er basert på de mest oppdaterte internasjonale retningslinjer, forskningsfremskritt og behandlingsstrategier. Våre kliniske resultater innen behandling av tørre øyne presenteres jevnlig på nasjonale og internasjonale konferanser.
https://i0.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/11/Tor-Utheim-1.png?w=1200

Tor Paaske Utheim, Professor, MD, øyelege, forskningsleder

Øyelege Tor Paaske Utheim har i flere år hatt fokus på forskning, innovasjon og undervisning. Han innehar to professorater, et ved Universitetet i Oslo og et ved Høyskolen i Sør Øst-Norge. Utheim er nestleder i Norsk oftalmologisk forening samt forskningsleder og overlege ved Øyeavdelingen i Drammen. Ved Oslo universitetssykehus er han leder for Enhet for regenerativ medisin (Vevskultur) på Avd. for medisinsk biokjemi, hvor de aller fleste forskerne i Utheims gruppe er tilknyttet. Videre er han overlege/forsker på Øyeavdelingen, forsker på Avd. for plastikk og rekonstruktiv kirurgi og Kjeve- og ansiktskirurgisk avdeling samt innovasjonsleder for Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi. Han er også Adjunct Clinical Associate ved Schepens Eye Research Institute/Massachusetts Eye and Ear, Department of Ophthalmology, Harvard Medical School, hvor han har forsket i flere perioder siden 2008. Utheim er sjefsredaktør for tidsskriftet Oftalmolog, som distribueres til alle øyeleger i Norden, og er «Spør Øyelegen» i bladet Alt om Syn (opplag inntil 700.000). Sammen med Sten Ræder grunnla Utheim i 2013 Tørreøyneklinikken, som helt siden oppstart har hatt fokus på kvalitetssikring og optimalisering av diagnostikk og behandling. Utheim har veiledet/veileder over 30 PhD-kandidater og forskerlinjestudenter (som hoved- eller biveileder), hvorav de fleste er relatert til øyets overflate/tårefilm. Forskergruppen som Utheim nå leder, har oppnådd over 20 priser/utmerkelser innen forskning og/eller innovasjon, herunder Norges største innovasjonspris i helsevesenet – Medinnovas idépris på NOK 250.000. De fleste prisene er relatert til øyets overflate. Forskergruppens innovasjonsarbeid er blitt presentert i Dagsreveyen, Schrödingers katt og EuroNews television. I 2015 ble Utheim også intervjuet av tidsskriftet Nature Biotechnology om bruk av stamceller i øyefaget. Utheim har skrevet flere bokkapitler, over 70 artikler og 130 vitenskapelige abstrakter, hovedsakelig innen ulike problemstillinger vedrørende øyets overflate. Også de fleste av hans patentsøknader, hvor én i 2010 resulterte i etablering av et biotech selskap, er relatert til øyets overflate. I 2012 mottok Utheim SOE-prisen for den mest lovende øyelege/forsker i Norge under 45 år. I 2017 mottok han pris for fremragende forskning ved Oslo universitetssykehus.


https://i1.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/12/Website-photo1.jpg?w=1200

Behzod Tashbayev, MD, MSc, PhD kandidat innen tørre øyne, UiO

Behzod Tashbayev er øyelege fra Uzbekistan med norsk autorisasjon som lege. Han har utført over 700 grå stær operasjoner. Han har blant annet mastergrad i helseinformatikk ved Karolinska institutet i Stockholm. På mindre enn et år har han lykkes å få hele tyve vitenskapelige abstrakter innen tørre øyne akseptert på internasjonale konferanser og har submittert fem manuskripter. Behzod har til tross for sin unge alder (f 1987) mottatt en rekke akademiske priser, herunder International Ophthalmologist Education Award, American Academy of Ophthalmology, USA (2015). I Tørreøyneklinikken er han også blitt sentral innen innovasjon og står bak en rekke nye konsepter. I doktorgradsprosjektet studerer han blant annet betydningen av inflammatoriske markører i tårefilmen for utvikling av tørre øyne. Dette arbeidet er viktig da nye medikamenter kan behandle tørre øyne der betennelse er en sentral komponent.https://i2.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/11/Xiangjun.jpg?w=1200

Xiangjun Chen, forsker, PhD


Chen er utdannet øyelege fra Kina og har PhD innen øyets overflate fra Universitet i Oslo. Ved siden av å jobbe i Tørreøyneklinikken og SynsLaser er hun forskningsleder på Øyeavdelingen i Drammen. Chen er en prisbelønnet forsker som har skrevet en rekke vitenskapelige artikler, holdt tallrike inviterte foredrag på internasjonale kongresser og skrevet bokkapitler i lærebøker innen laserkirurgi av øyne. Hun var i 2011 moderator ved Europas største kongress for øyeleger og er blitt invitert som moderator ved nordisk øyekongress i 2016. Chen har forsket på tørre øyne ved Harvard Medical School i 2012.https://i0.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2016/12/jon2.jpg?w=1200

Jon Roger Eidet, Prisbelønnet forsker og lege

Eidet gjennomførte medisinutdannelsen ved Universitetet i Oslo og har doktorgrad innen stamcellebehandling av alvorlig grad av tørre øyne. Doktorgradsarbeidet ble gjennomført ved Oslo universitetssykehus og Harvard Medical School. Eidet har publisert vitenskapelige artikler om nye behandlingsmetoder for sykdommer i både fremre og bakre del av øyet. Han veileder for tiden master- og doktorgradsstudenter ved Oslo universitetssykehus og Tørreøyneklinikken.https://i0.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/12/Aleks-Stojanovic.jpg?w=1200

Aleksadar Stojanovic, Prisbelønnet øyelege og forsker, PhD


Aleksandar Stojanovic regnes som en av Europas fremste innen laserbehandling av brytningsfeil i hornhinnen. Foruten å ha doktorgrad innen feltet, har Stojanovic oppnådd en rekke internasjonale priser og utmerkelser. Hans mål har i alle år vært å kunne tilby pasienter det til enhver tid beste og sikreste innen refraktiv kirurgi. Flere norske og internasjonale kirurger har besøkt Stojanovic ved SynsLaser for å gå på kurs og utvikle sine ferdigheter innen behandling av komplekse kasus i refraktiv kirurgi. Over flere år har pasienter kommet fra store deler av verden for å bli laserbehandlet av Stojanovic. På tiende år på rad er han blitt invitert kursholder innen laserkirurgi på Europas største øyekongress for øyeleger, ESCRS.


https://i0.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/12/Neil-Lagali.jpg?w=1200

Neil Lagali, PhD, Prisbelønnet forskningsleder innen in vivo konfokalmikroskopi


Neil Lagali har skrevet titalls publikasjoner/bokkapitler innen in vivo konfokal mikroskopi (IVCM). Han leder all forskningsaktivitet innen IVCM, som er et satsningsområde i klinikken med nå mer enn ti forskere involvert. Hans internasjonale posisjon innen hornhinne/IVCM bekreftes av at han nylig fikk innvilget hele 6 mill Euro som leder av EU-konsortiet «Arresting Blindness.»Neil har fått innvilget en rekke patenter. Hans forskning har vekket internasjonal oppmerksomhet og fått betydelig presseomtale, herunder i BBC.https://i0.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/12/Darlene-A.-Dartt.jpg?w=1200

Darlene A. Dartt, Prisbelønnet assosiert forsker – professor ved Harvard Medical School


Darlene A. Dartt is Senior Scientist and Harold F. Johnson Research Scholar at Schepens Eye Research Institute, Massachusetts Eye and Ear, and Professor in the Department of Opthalmology at Harvard Medical School. She was Director of Research at the Institute for ten years. Dartt served on the National (US) Eye Institute Program Planning Panel and is a Gold Fellow of the Association of Research of Vision and Ophthalmology (ARVO). Dartt has over 150 publications and her research has been continuously funded by the National (US) Eye Institute since 1980. She has received a number of research awards and holds several patents related to dry eye disease. Dartt served as Vice-President for North America for the International Society for Eye Research and a Councilor for the International Society for Contact Lens Wear. She is on the Editorial Board of several scientific journals and was Editor-In-Chief for the Encyclopedia of the Eye.https://i1.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/12/Øygunn-Aass-Utheim.jpg?w=1200

Øygunn Aass Utheim, Prisbelønnet øyelege/forsker


Øygunn Utheim tok medisinsk embetseksamen i 2001 og fikk sin utdanning som øyelege ved øyeavdelingene på Haukeland Universitetssykehus og Oslo Universitetssykehus. Hun har forsket ved Oslo Universitetssykehus og Schepens Eye Research Institute, Massachusetts Eye and Ear, Harvard Medical School i Boston (i fire perioder), og deltatt i forskning som til nå har resultert i 16 artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter foruten ca 70 vitenskapelige abstrakter. Utheims forskningsfelt er øyets overflate og spesielt laboratorieforskning innen stamceller. Hennes interesse for diagnostikk og behandling av tørre øyne startet under et forskningsopphold ved Kyoto Prefectural University of Medicine i Japan i 2008 og senere ved Harvard Medical School. Hun har mottatt flere forskningspriser/-utmerkelser samt Norges største innovasjonspris i helsevesenet – Medinnovas idépris på NOK 250.000.


https://i0.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/12/kd3.jpg?w=1200

Reza A. Badian, Øyelege, PhD-kandidat innen tørre øyne


Reza A. Badian har bakgrunn blant annet som overlege på Øyeavdelingen på Sykehuset Innlandet, Elverum. Han fikk sin øyeutdannelse ved Haukeland universitetssykehus og Universitetssykehuset Nord-Norge. I tillegg til å være øyelege er han spesialist i allmennmedisin og har mastergrad innen offentlig ledelse. Han er PhD-kandidat ved Høyskolen i Sør-Øst Norge og har forsket en kort periode ved øyeinstituttet ved Harvard Medical School. På litt over ett halvt år oppnådde Badian seks abstrakter, alle som førsteforfatter, som ble presentert på internasjonale kongresser. Utvikling av tørre øyne grunnet svikt av øyelokkskjertler (eng: meibomian gland dysfynction (MGD)) er et av hans interessefelt. Dette da MGD er blant de mest underdiagnostiserte og feildiagnostiserte tilstander i øyefaget (referanse: Geerling et al. Investigative Ophthalmology & Visual Science, March 2011, Vol.52, 2050-2064).https://i0.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/12/Jonatan.jpg?w=1200

Jonatan Olafsson, Forskerlinjestudent innen tørre øyne, UiO


Jonatan Olafsson er forskerlinjestudent ved Det medisinske fakultet, UiO. Han har forskningsopphold ved Harvard Medical School i 2014. Han forsker nå på forskjellige behandlingsmetoder for meibomsk kjertel dysfunkjsjon ved Tørreøyneklinikken. Han er leder for studentforeningen Oslo Chirurgiske Sælskab, har en sølvmedalje i Norgemesterksap i svømming, og jobber deltid i ambulansen i Vestfold.https://i2.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/12/Ida-Grunnan-Forstad.jpg?w=1200

Ida Grunnan Fostad, Prisbelønnet forsker, Cand.odont., Ph.D.-kandidat


Fostad er utdannet tannlege ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun har forsket ved Harvard University og er blitt belønnet med prisen for beste masteroppgave ved Det odontologiske fakultet. En av Fostads artikler ble nylig belønnet med Alcons pris for beste vitenskapelige publikasjon. Fostad er doktorgradsstipendiat ved Det odontologiske fakultet og studerer bruken av moderne mikroskopi i diagnostikken av pasienter med tørre øyne og tørr munn.https://i1.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2016/12/Ingebret.jpg?w=1200

Ingebret Mojord, MSc, assosiert optometrist


Mojord er optometrist og driver egen praksis i Fredrikstad (Mojord og Thoresen Synsam). Han har BSc i optometri og synsvitenskap og MSc i klinisk optometri med spesialutdannelse innen kontaktlinsefaget. Mojord har kontaktlinser, sykdommer i øyets ytre segment, spesialoptikk og avanserte undersøkelsesmetoder som sitt spesialfelt. Mojord har bemerket seg innen området kontaktlinser og øyesykdommer og underviser for tiden på masternivå innen optometri og synsvitenskap.https://i0.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/12/man.jpg?w=1200

Stefan Randjelovic, Prisbelønnet forsker/lege


I 2008 fullførte Stefan Randjelovic Wang Toppidrettsgymnas (Fotball) med det beste karaktersnittet i skolens historie (5,85). Ved siden av idrettsaktiviteter på høyt nivå, har han vært Norgesmester og nordisk mester i sjakk. I 2010 ble han tildelt det prestisjefulle Fulbright stipendet ”Summer Institute for Outstanding European Students” i USA. Randjelovic fullført Forskerlinjen ved Det medisinske fakultet i 2015 og ble etter dette invitert til Harvard Medical School for et forskningsopphold innen tørre øyne. Randjelovic har på kort tid oppnådd publikasjoner i to av de beste tidsskriftene i øyefaget innen in vivo konfokal mikroskopi av hornhinnen.


https://i0.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/12/Marit-Lippestad.jpg?w=1200

Marit Lippestad, Forskerlinjestudent innen tørre øyne


Marit Lippestad er medisin- og forskerlinjestudent ved Universitetet i Oslo. Hun forsker for tiden i Boston for å studere basale mekanismer ved øyeallergi, hvor tørre øyne er ett av flere symptomer. Prosjektet til Lippestad har nå inspirert flere forskere i Tørreøyneklinikken til å studere symptomer og funn hos pasienter som bruker medikamenter mot allergi i håp om å få en dypere forståelse av problemstillingen tørre øyne/allergi også klinisk. Hun har allerede oppnådd en publikasjon i det prestisjetunge tidsskriftet Mucosal Immunology (impact factor 7.4), som tilhører Nature-tidsskriftgruppen.https://i2.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/12/Hua.jpg?w=1200

Yanjun Hua, Prisbelønnet assosiert forsker


Øyelege Yanjun Hua er en prisbelønnet som forsket i Tørreøyneklinikken i 2012-2013. Til tross for hans unge alder (f 1982) har han allerede oppnådd 24 vitenskapelige artikler relatert til øyets fremre segment. Han har nylig etablert en Tørreøyneklinikk i en av Kinas største øyeavdelinger i Shanghai, hvor han nå jobber. Det norsk-kinesiske samarbeidet er blant annet gunstig for å avdekke eventuelle forskjeller i respons på behandling basert på etnisitet.https://i1.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/12/kd.jpg?w=1200

Mazyar Yazdani, Prisbelønnet forsker, PhD


Yazdani har spisskompetanse innen oksidativt stress, hvilket delvis forklarer at han er blitt rekruttert til Tørreøyneklinikken. Han har mottatt flere akademiske priser, herunder Gold medal award for poster presentation in Exhibition of Invention, Research and Innovation (2009), University of Putra
og Young Physiologist Bursary award for Physiology 2011, the University of Oxford.https://i1.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/12/Eric-Parissi.jpg?w=1200

Eric Parissi, MSc, assosiert optometrist


Parissi er optometrist. Han har sin utdanningsbakgrunn fra Norge, Frankrike og USA med en BSc i synsvitenskap og en MSc i klinisk optometri. Erics spesialområder er syn og øyesykdommer med spesiell interesse for netthinne og akutte øyetilstander. Han eier og leder Lavista AS med to etablerte sentre i Romerike. Parissi har publisert i tidsskrifter og holdt flere foredrag for både optikere og leger.https://i1.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/12/Nora-Botten.jpg?w=1200

Nora Botten, forskerlinjestudent innen øyets overflate, UiO


Nora Botten er forskerlinjestudent ved Det medisinske fakultet, UiO. Hun har for øvrig bakgrunn fra Stanford University i 2011 og har forskningserfaring fra Vecellio tørre-øyne-laboratorium ved Harvard Medical School. Her har hun studert såkalte begerceller på øyets overflate, som er viktige både ved tørre øyne og øyeallergi.https://i1.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/12/Erlend-Sommer-Landsend.jpg?w=1200

Erlend Sommer Landsend, øyelege, PhD-kandidat innen tørre øyne, UiO


Erlend Sommer Landsend jobbet som seksjonsoverlege ved Øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus før han meldte opp til PhD-programmet. Han forsker blant annet på tørre øyne hos pasienter med aniridi.https://i2.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/12/Marlen-Parissi.jpg?w=1200

Marlen Parissi, Forskerlinjestudent innen tørre øyne, UiO


Marlen Parissi er medisin- og forskerlinjestudent ved Universitetet i Oslo. Parissi undersøker om målinger av nervefibrene i hornhinnen kan brukes som diagnostisk hjelpemiddel ved alvorlige øyesykdommer. Hun har så langt publisert to artikler i to av de tyngste tidsskriftene i øyefaget.https://i2.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/12/Markus-Vicente-Torud-Olsen-.jpg?w=1200

Markus Vicente Tørud Olsen, forskerlinjestudent innen øyets overflate, UiO


Markus Vicente Tørud Olsen er medisin- og forskerlinjestudent ved Det medisinske fakultet, UiO. Han har forskningserfaring fra Vecellio tørre-øyne-laboratorium ved Harvard Medical School. Her han studert såkalte begerceller på øyets overflate, som er viktige både ved tørre øyne og øyeallergi.
https://i1.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/12/Anne-Viktoria-Lyngstadaas.jpg?w=1200

Anne Viktoria Lyngstadaas, Forskerlinjestudent innen øyets overflate, UiO


Anne Viktoria Lyngstadaas er medisin- og forskerlinjestudent ved Det medisinske fakultet, UiO. Hun har forskningserfaring fra Vecellio tørre-øyne-laboratorium ved Harvard Medical School. Her har hun studert såkalte begerceller på øyets overflate, som er viktige både ved tørre øyne og øyeallergi.https://i2.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2017/04/Isabel-Espelid.jpg?w=1200

Isabel Espelid, medisinstudent/forsker


Isabel Espelid er medisinstudent ved UiO og har mastergrad i sang fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Hun forsker i Tørreøyneklinikken på symptomer ved tørre øyne med PhD som målsetning.https://i1.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2017/04/Sara-Tellefsson.jpg?w=1200

Sara Tellefsen, forskerlinjestudent innen tørre øyne, UiO


Sara Tellefsen er forskerlinjestudent ved Det medisinske fakultet, Universitet i Oslo og har forsket på tørrre øyne ved Harvard Medical School. Hun forsker også ved Tørreøyneklinikken med mål om å oppnå en PhD innen tørre øyne. En av hennes store interesser innen tørre øyne er meibomsk kjerteldysfunksjon, som er den mest underdiagnostiserte tilstand i øyefaget, og betydningen av hormonelle endringer for utvikling av tørre øyne.


https://i2.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/12/Mathias.jpg?w=1200

Mathias Kaurstad Morthen, medisinstudent, UiO, og forsker innen tørre øyne


Mathias Kaurstad Morthen  er medisinstudent ved Det medisinske fakultet, UiO og har studert ved United World College of the Atlantic i Storbritannia, hvor han oppnådde det anerkjente International Baccalaureate-vitnesbyrdet. Videre har han forskningserfaring fra Øyeavdelingen ved Harvard Medical School, hvor han har studert den regulerende effekten av testosteron på gener i tårekjertelen. Han har doktorgrad som langsiktig mål.


https://i0.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/12/Haakon.jpg?w=1200

Haakon Fjærvoll, medisinstudent, UiO, og forsker innen tørre øyne


Haakon Fjærvoll er medisinstudent ved UiO. I Tørreøyneklinikken forsker han på betydningen av eksterne faktorer for utvikling av tørre øyne. Hans første prosjekt omhandler kosmetiske produkter og utvikling av tørre øyne.
Prosjektet foregår i samarbeid med flere øyeleger og Mazyar Yazdani som har toksikologi som spesialfelt. Han søker opptak til Forskerlinjen ved Det medisinske fakultet, UiO i 2019.

https://i1.wp.com/torreoyneklinikken.no/wp-content/uploads/2015/12/Ketil.jpg?w=1200

Ketil Fjærvoll, medisinstudent, UiO, og forsker innen tørre øyne


 Ketil  Fjærvoll  er  medisinstudent ved UiO. I Tørreøyneklinikken forsker han på betydningen av eksterne faktorer for utvikling av tørre øyne. Hans første prosjekt omhandler kosmetiske produkter og utvikling av tørre øyne.
Prosjektet foregår i samarbeid med flere øyeleger og Mazyar Yazdani som har toksikologi som spesialfelt. Han søker opptak til Forskerlinjen ved Det medisinske fakultet, UiO i 2019.


SEND OSS EN MELDING


TØRREØYNEKLINIKKEN AS

Org.nr.: 993853739

Adresse: Tørreøyneklinikken har fra 1.04.17 midlertidige lokaler hos Memira, Sørkedalsveien 10A, 0369 Oslo. Åpningstid: Tørreøyneklinikken er et helprivat spesialtilbud for pasienter med tørre øyne med kun 6 dagers drift per måned. Ordinær åpningstid tirsdager og 2 torsdager/måned kl 0900-1500. Stengt i skoleferien. Telefontid: Ordinær telefontid tirsdag kl 1500-1545. Stengt i skoleferien. Telefonen betjenes kun av øyelege Ræder og er fortrinnsvis et tilbud til Tørreøyneklinikkens pasienter for å avklare korte spørsmål i sammenheng med behandlingen. Det gis ingen garanti for at man får svar eller blir oppringt dersom det legges igjen beskjed på vår telefonsvarer når vi har stor pågang med telefoner. Tlf: 22 44 44 40 E-post: post@torreoyneklinikken.no Betaling: Betalingsterminal (BankAxept/Visa/MasterCard) eller faktura. Tørreøyneklinikken er et helprivat tilbud har ikke refusjonsavtale med helseforetakene. Timer som ikke avbestilles senest 24 timer før, eller hvis man ikke møter til avtalt time, faktureres kr. 800,-. Avbestillinger tas kun i mot på e-post: post@torreoyneklinikken.no

© Copyright - Tørreøyneklinikken AS