16/jul/2019

Tor Paaske Utheim, professor II ved Institutt for oral biologi, vart tildelt pris frå Oslo Universitetssjukehus for framifrå forsking fredag 5. mai.

Bilde av de tre forskerne som mottok pris for fremragende forskning, oppstilt smilende med diplomer og blomster i hendene.

Tor Paaske Utheim (f.h.) vart heidra med prisen «Early Career award» for framifrå forsking. Det vart også Johannes Espolin Roksund Hov (venstre), medan Kisten Sandvig fekk prisen «Excellent Researcher Award». Foto: Bjørge Einrem, Oslo Universitetssykehus.

Utheim fekk prisen «Early Career Award» for forskinga har gjort fram til nå i si karriere, og er på 150 000 norske kroner som skal nyttast til vidare forsking. Prisen vart overrekt i stabsmøte ved Rikshospitalet, der Utheim også fekk høve til å presentere forskinga si for deltakarane.

Forskar på stamcellar

I grunngivinga for prisen går det fram kvifor Utheim blei utpekt til mottakar av prisen: Sjukehuset skriv at forskinga til Utheim er innanfor genetikk og stamcellar med fokus på oftalmologiske sjukdommar. Han har publisert godt og er ansvarleg for eit aktivt PhD-program. Han har eit veletablert program med Harvard Medical School for samarbeid og utveksling. Han har hatt høve til å byggje ei framgangsrik forskergruppe med aktivitetar innanfor ein variasjon av vitskapelege felt. Dr. Utheim er ein stimulerande mentor og mange av forskingsstudentane hans har hatt høve til å nytte hans omfattande og fruktbare internasjonale samarbeid, skriv utvalet.

Det er sjukehuset sitt forskingsutval som står bak utdelinga. Kandidatane vart fyrst nominert av minst to forskerkollegaar ved sjukehuset og universitetet. Så vart dei vurderte av eit eksternt, internasjonalt vitskapeleg råd, ført an av tidlegare leiar i Nobelkomiteen for fysiologi og medisin, Sten Lindahl, før sjukehuset utpekte mottakarane.

– Svært hyggeleg

I tillegg til stillinga som professor II ved Institutt for oral biologi, har Utheim fleire stillingar ved Oslo Universitetssjukehus og Tørreøyneklinikken. Han er svært glad for prisen: – Det er hyggeleg og motiverande å få denne prisen, som anerkjennar forskingsfeltet og betydinga av utprega teamwork internt i forskergruppa, samt mellom forskingsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Det er hyggeleg å tenke på at det i realiteten er forskergruppa si pris. Eg er overtydd om at prisen kjem til å inspirera mange i gruppa til vidare innsats innen forsking og innovasjon, seier Utheim til Oslo Universitetssjukehus sine heimesidar.

Prisane delast ut ein gong om året og er meint å skulle heidre dei beste etablerte forskarane til sjukehuset, og vere ei påskjønning og stimulans til lovande talentar.


16/jul/2019

I 2016 vil Tear Film & Ocular Surface society (TFOS) arrangere sitt andre ekspertmøte (DEWSII) som vil oppdatere diagnostikk og behandling av tørre øyne. TFOS er et globalt samarbeid mellom forskere, øyeleger, optikere og industri.

Les mer: http://www.tfosdewsreport.org/index.html#

http://www.tear lm.org


16/jul/2019

Øyehelsebutikken er en nettbutikk med fokus på sensitive og tørre øyne, huden rundt øynene samt øyerelaterte aldersforandinger. Nettbutikken tilbyr kvalitetsprodukter fra Thera Tears, Dermeyes og BOL Pharma. Produktene er kategorisert i gruppene Øyedråper/gel, Kosttilskudd, Kosmetikk og Øyemaske. Normalt vil en bestilling behandles samme dag og sendes med Posten påfølgende dag slik at varen vil være kunden i hende 3-4 virkedager senere (avvik kan forekomme). Betaling foregår per faktura som sendes på e-post.


16/jul/2019

Forskningsleder Tor Paaske Utheim holdt 15. desember 2012 foredrag ved Cornea Center of Excellence, Harvard Medical School om dyrkning av spesialiserte celler (gobletceller) i bindehinnen. Disse cellene er viktige for å holde øyets ove ate fuktig. Foredraget ble holdt på The American Academy of Arts and Sciences, Cambridge, Massachusetts.


16/jul/2019

MGDRx EyeBag er et alternativ til varme omslag med fuktige kluter med den fordel at varmen beholdes i inntil 10 minutter. MGDRx er en silke/suedex-pose fylt med linfrø som varmes 30-40 sekunder ved full e ekt i mikrobølgeovnen. Posen legges så over neseryggen slik at øyelokkene varmes i 10 minutter. Oppvarmingen etterfølges av øyelokksmassasje som tidligere beskrevet. Posen kan varmes ca. 200 ganger i mikrobølgeovnen, produseres av The EyeBag Company og markedsføres i Norge av bl.a. BOLPharma AB. Tørreøyneklinikken kan skaffe MGDRx på forespørsel.

MGD


© Copyright - Tørreøyneklinikken AS