ANDRE BEHANDLINGSALTERNATIVER


Vandig mangelfull tørre øyne er i første rekke behandles med rive tilskudd, anti-inflammatorisk terapi, og punktal okklusjon.


MUCINSTIMULERENDE MEDIKAMENTER

Rebamipide er et nytt medikament som kan stimulere celler på øyets overflate til å produsere muciner (slim). Muciner danner det innerste laget av tårefilmen og fester tårefilmen til øyets overflate.


FILTERBRILLER

Filterbriller brukes for å motvirke lysømfintlighet ved å regulere hvilke bølgelengder som slippes gjennom glasset. Pasienter som er plaget av unormal sterk grad av lysømfintlighet, kan få støtte til filterbriller. Tørreøyneklinikken samarbeider med optometrister med spesialkompetanse innen tilpasning av filterbriller.


BANDASJELINSER OG SKLERALLINSER

Bandasjelinser brukes for å beskytte hornhinnens overflate. Sklerallinser anvendes for å beskytte og hydrere hornhinnens overflate, opprettholde best mulig synsskarphet og gi mindre blending/smerter. Tørreøyneklinikken samarbeider med optometrister med spesialkompetanse innen tilpasning av sklerallinser.
HVA ER TØRRE ØYNE?

Tørre øyne er én av de vanligste årsakene til at man oppsøker øyelege


LES MER

HAR DU TØRRE ØYNE?

Ta testen og se om du har tørre øyne.


Ta testen

BESTILL TIME

Bestill time hos oss i dag!NYHETSBREV

Bli med på vårt nyhetsbrev og motta månedlige tips og annen informasjon vedrørende tørre øyne.© Copyright - Tørreøyneklinikken AS